22 februari 2020
tisdag, 08 oktober 2019 18:06

SBB blir stor ägare i Amasten

Skrivet av 

 

Amasten med Jan-Erik Höjvall och Ilija Batljan med SBB lär finna fler affärer framgent. De båda herrarna var goda lagkamrater under tiden då Rikshem växte stort och de båda förstår att räkna och vad som är en reell tillväxt.

 

Amasten Fastighets AB har informerats om att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, SBB,  ingått avtal under om att förvärva drygt 86,2 miljoner stamaktier av serie A i Amasten. Detta motsvarar ett innehav om 20,02 procent av aktierna och 20,05 procent av rösterna i Amasten. Den totala köpeskillingen uppgår till cirka 711,2 Mkr  och tillträde till aktierna skedde/sker mellan den 4 och 9 oktober.

SBB har även, genom ett dotterbolag, ingått ett optionsavtal med Nordika III Fastigheter AB som möjliggör köp av samtliga aktier i Nordika Publika Investeringar AB, ett aktiebolag vars enda tillgång består av nära 43,9 miljoner stamaktier av serie A i Amasten. Påkallandet av optionen kan ske intill den 30 april 2020 och köpeskillingen bestäms utifrån ett underliggande värde på stamaktierna av serie A i Amasten om 8,25 kronor per aktie. Den totala köpeskillingen vid påkallande av optionen skulle med dagens underliggande värde uppgå till 362,04 Mkr. Under förutsättning att köpoptionen utnyttjas kommer SBB att direkt och indirekt inneha cirka 130,1  miljoner stamaktier av serie A i Amasten, vilket motsvarar 30,21 procent av aktierna och 30,26 procent av rösterna i Amasten.

 

– För SBB är detta ytterligare en strategisk investering på vägen mot att bli Nordens största ägare av social infrastruktur, säger Ilija Batljan, vd för SBB.

Affären innebar att Amasten steg med nära 3 procent till 8,26 kr/aktie som senast betalt. Även SBB steg efter under dagen med drygt 1 procent till 20,05 kr/aktie som senast betalt.


I en kommentar kan sägas att Amasten med Jan-Erik Höjvall och Ilija Batljan med SBB lär finna fler affärer framgent. De båda herrarna var goda lagkamrater under tiden då Rikshem växte stort och de båda förstår att räkna och vad som är en reell tillväxt. SF