22 februari 2020
tisdag, 08 oktober 2019 13:10

NP3 köper fyra fastigheter för 148 Mkr

Skrivet av 

 

Andreas Nelvig, vd för NP3 Fastigheter.

 

 

NP3 Fastigheter har förvärvat fyra fastigheter, i separata transaktioner, för ett underliggande fastighetsvärde om 148,5 Mkr. Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om 11.000 kvm och hyresvärdet uppgår till 12,8 Mkr.

Två fastigheter har förvärvats i Sundsvall respektive Timrå för ett underliggande fastighetsvärde om 115,5 Mkr. Fastigheterna omfattar 7.200 kvm uthyrningsbar area och en markareal om 36.539 kvm. Det årliga hyresvärdet uppgår till 9,8 Mkr. Den genomsnittliga återstående löptiden för hyresavtalen uppgår till 8 år och uthyrningsgraden uppgår till 92 procent. En fastighet upplåts till skoländamål och den andra till industri och lager.

Två fullt uthyrda fastigheter har förvärvats i Gävle respektive Sandviken för ett underliggande fastighetsvärde om 33 Mkr. Den uthyrningsbara arean uppgår till 3.900 kvm och markarealen uppgår till 10.325 kvm. Det årliga hyresvärdet uppgår till 3 Mkr. Den genomsnittliga återstående löptiden för hyresavtalen uppgår till 5 år. Fastigheterna inrymmer industri- och kontorslokaler.

Tillträde har skett under tredje kvartalet för samtliga fastigheter.