22 februari 2020
fredag, 04 oktober 2019 14:06

Nya Södertälje sjukhus invigt

Skrivet av 

 

Invigningen Nya Södertälje sjukhus genomfördes av från vänster: Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdsregionråd, Charlotte Broberg, fastighets- och serviceregionråd samt styrelseordförande för Locum, Anette Henriksson, vd för Locum och Christophe Pedroletti, vd för Södertälje sjukhus.

 

 

 

Ny- och ombyggnationen av Södertälje sjukhus ger möjligheter för 2.000 nya vårdtillfällen i slutenvården och 7.500 fler akutbesök. Södertälje får ett sjukhus som är dimensionerat för framtiden. Inflyttningen i den nya vårdbyggnaden startar i oktober 2019. Vy över nya huvudentrén för Nya Södertälje sjukhus. Illustration: BSK Arkitekter

 

Under fredagen den 4 oktober invigdes den nya vårdbyggnaden på Södertälje sjukhus. Ännu en viktig pusselbit i regionens plan för framtidens hälso- och sjukvård.

Den nya vårdbyggnaden står nu färdig för inflyttning efter en totalrenovering där Locum nu färdigställt 120 moderna och hållbara enkelrum fördelade på fem våningsplan. Ombyggnationen har pågått under två års tid och är en viktig del i det stora byggprojektet Nya Södertälje sjukhus där behandlingsbyggnaden som invigdes 2017 också ingår.

– Det känns mycket roligt att Region Stockholm nu tar ännu ett steg i byggandet av en bättre vård som fortsätter att sätta patienten i centrum istället för väntrum och som samtidigt ger en bättre arbetsmiljö för de 1200 medarbetare på sjukhuset, säger Charlotte Broberg, fastighets- och serviceregionråd samt styrelseordförande för Locum.


– Vi är så stolta och glada! Med en ny vårdbyggnad och en ny behandlingsbyggnad får nu Södertälje sjukhus förutsättningar att ta emot fler patienter och möjlighet att bedriva god vård samtidigt som arbetsmiljön blir mycket bättre, säger Locums vd Anette Henriksson.