3 juni 2020
fredag, 20 september 2019 10:26

Platzer och Bygg-Göta bygger ut Merkurhuset

Skrivet av 

 

– Utgångspunkten har varit att söka inspiration till gestaltningen lika mycket i hamnens och Rosenlundsverkets industriella råhet, som i stenstadens robusta kvartersstruktur, säger Per Bornstein, arkitekt på Bornstein Lyckefors arkitekter. På så vis kan vi sammanfoga stadens historia och framtid i en och samma gestalt. Ambitionen är att byggnaden ska bli en märkesbyggnad i stadscentrum och första steget i den framtida bebyggelsen på Skeppsbron.

 

 


Kvarteret Merkurius på Skeppsbron i Göteborg har sedan 1960-talet varit ett halvt kvarter som vänt staden ryggen. När Skeppsbron nu länkas ihop med Esperantoplatsen och Rosenlund blir det med en byggnad som både kontrasterar det befintliga Merkurhuset och som förhåller sig till omgivningen.Den nya byggnaden kommer att uppföras med stor omsorg i materialvalen. Fasaden kommer att bestå av ett ljust tegel och mörka trädetaljeringar. Stora fönsterpartier gör att huset från utsidan kan liknas vid ett dockhus, där människorna, aktiviteterna och kreativiteten inne i huset blir synligt från utsidan. En stor orangefärgad trappa som löper invändigt mellan våningsplanen i huset blir på så sätt också en viktig del av byggnadens exteriöra karaktär.Nästan hela bottenvåningen kommer att rymma en restaurang som ger liv åt Stora Badhusgatan. Övriga sju våningar blir kontor. Fem av dessa kommer att bli reklambyrån Forsman & Bodenfors nya hem, övriga två på totalt 1.400 kvm, är fortfarande vakanta.Huset har utvecklats i nära samarbete mellan Platzer, arkitekterna och Forsman & Bodenfors, vilket har lett till många unika särdrag i huset. Både i funktion och utseende.Det befintliga Merkurhuset från 1897 kommer att bevaras. Platzer och Bygg-Göta som tillsammans äger fastigheten har under det senaste året arbetat med att restaurera och grundförstärka byggnaden. I samband med det har även ett gårdshus och en tillbyggd flygel på originalhuset rivits för att ge förutsättningar för att sluta kvarteret på ett bra sätt.– Vi har lagt mycket krut på att bevara och förstärka den befintliga byggnaden som vetter mot älven. Det är en av få äldre byggnader på Skeppsbron med stort kulturhistoriskt värde och väldigt viktig för oss och för Göteborg, säger Patrik Lund, projektchef på Platzer. Merkurhuset kommer stärkas ytterligare av att nu få ett tydligare sammanhang och kopplas ihop med staden igen.