31 maj 2020
torsdag, 19 september 2019 10:55

Nya kvarter vid gula linjens Södra Hagalund

Skrivet av 

 

På ena sidan av torget vid t-bana Södra Hagalund skapas upp till 600 nya lägenheter i bostadshus av varierande höjd samt LSS-boende, sociala lägenheter och en förskola. Bilder: BSK Arkitekter

 

 


Det blir nya kvarter med bostäder, butiker och kontor vid t-banestationen Södra Hagalund.

 


De nya stadskvarteren får en central placering där Solnavägen möter den nya tunnelbanelinjen, i ett mycket attraktivt läge för såväl boende som pendlare.

 

 


Samtidigt som tunnelbanan byggs ut genom Solna ska Solnavägen omvandlas från trafikled till stadsboulevard med fokus på cykel, gång och busstrafik, där nya kvarter med bostäder och arbetsplatser växer fram med ett levande utbud av service och upplevelser längs vägen

 

 

Nya bostäder, kontor och mötesplatser växer fram i anslutning till den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund på den gula linjen som byggs ut genom Solna. Nu går detaljplanen ut på samråd efter beslut i byggnadsnämnden.


Samtidigt som tunnelbanan byggs ut genom Solna ska Solnavägen omvandlas från trafikled till stadsboulevard med fokus på cykel, gång och busstrafik, där nya kvarter med bostäder och arbetsplatser växer fram med ett levande utbud av service och upplevelser längs vägen. Vid den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund korsas Solnavägen med den gula linjen, och här planeras för ny stadsbebyggelse med bostäder och arbetsplatser runt ett torg med direkt anslutning till tunnelbanan.

 

– De nya stadskvarteren får en central placering där Solnavägen möter den nya tunnelbanelinjen, i ett mycket attraktivt läge för såväl boende som pendlare. Den nya bebyggelsen och stadsmiljön i anslutning till utbyggd kollektivtrafik är ett lysande exempel på hållbar stadsutveckling, samtidigt som projektet också bidrar till stadens medfinansiering av tunnelbanestationen, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.


600 lägenheter och förskola
Detaljplanen omfattar ny stadsbebyggelse i anslutning till den sydvästra uppgången för den tunnelbanestationen Södra Hagalund på den gula linjen, från Odenplan till Arenastaden. På ena sidan av torget skapas upp till 600 nya lägenheter i bostadshus av varierande höjd samt LSS-boende, sociala lägenheter och en förskola. Gatuplanen kommer samtidigt att ge plats för en variation av service och upplevelser längs med Solnavägen.

Söder om biljetthallen föreslås ett tolv våningar högt kontorshus, byggt i terrasser för ljusinsläpp på torget samtidigt som dagvatten leds ned till renande växtbäddar. Byggnaden kommer att inrymma Veidekkes nya huvudkontor samt andra kontor och kommersiella lokaler. Här föreslås också verksamheter som till exempel restauranger, konferens och gym.

 

Solnavägen kopplar ihop Solna centrum och Råsunda med Hagastaden och Stockholms innerstad. Detaljplanen bidrar till en mer stadsmässig utformning av Solnavägen, som utvecklas från trafikled till en trädkantad boulevard med lokaler för till exempel restauranger, butiker och service i gatuplan. Samtidigt utvecklas busstrafiken längs Solnavägen som också får generösa gång- och cykelbanor.

 

Byggnadsnämnden beslutade den 18 september att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra samråd om detaljplanen.