25 maj 2020
torsdag, 12 september 2019 17:14

Förslag om 300 nya bostäder och höghus i Karlstad

Skrivet av 

Ö

Ett förslag på ett höghus i 32 våningar mot Norra fältet i Karlstad. Bild: Utopia arkitekter

 

 


Arkitektskiss av föreslagna hus i slänten mellan Kasernhöjden och Tingvalla isstadion i Karlstad.Kasernhöjden Fastighets AB vill utveckla området Kasernhöjden med nya bostäder och verksamheter. Nu har Karlstads kommun presenterat ett förslag på ny detaljplan som gör det möjligt med runt 300 nya bostäder och ett höghus med 32 våningar.

– Kasernhöjden är historisk plats som vi kan göra mer med. Med den här detaljplanen vill vi knyta ihop denna lilla ö med resten av staden, säger Erik Nilsson, ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Kasernhöjdens befintliga bostäder och den pampiga innergården kommer inte beröras i det nya förslaget utan utvecklingen kommer i huvudsak ske i områdets ytterkanter.

I slänten mot Tingvalla isstadion skulle den nya detaljplanen göra det möjligt att bygga tre nya bostadskvarter. I slänten mot E18 kan det bli små kontorsvillor som varsamt placeras in bland träden. Utvecklat torg i norr

I den norra delen av området innebär förslaget till ny detaljplan att det lilla torget, där det bland annat finns bageri och inredningsaffär idag, kan kompletteras med en ny byggnad i anpassad stil.

– Det skulle stärka torget och ge området fler möjligheter att locka besökare, säger Erik Nilsson.

Mot Norra fältet skulle det kunna byggas ett parkeringshus och ett höghus med 32 våningar. Höghuset skulle kunna rymma båda handel, hotell, kontor och bostäder.

– Höghuset skulle bli ett modernt landmärke med utsikt över hela Karlstad som kommer komplettera Kasernhöjden på ett bra sätt, säger Erik Nilsson.