22 februari 2020
tisdag, 10 september 2019 15:40

Bostadspriserna stiger i USA

Skrivet av 

 

Nu färdigställer Skanska under 2019-2020 cirka 620 studentbostäder för University of California i San Francisco.CoreLogics senaste statistik för juli 2019 visar att de amerikanska bostadspriser ökade från juli 2018 till juli 2019 år med 3,6 procent.

 

Priserna på bostäder fortsätter att öka på årsbasis enligt en prognos från CoreLogic som indikerar att den årliga prisutvecklingen kommer att öka med 5,4 procent till juli 2020. Per månad beräknar prognosen att bostadspriserna ska öka med 0,4 procent från juli 2019 till augusti 2019. CoreLogic HPI Forecast är en prognostisering av bostadspriserna som beräknas med hjälp av CoreLogic HPI och andra ekonomiska variabler. Variablerna härrör från prognoser på nationell nivå genom att väga index för antalet hushåll och ägare för varje amerikansk stat.

– Försäljningen av nya och befintliga bostäder i juli ökade jämfört med priserna motsvarande period för ett år sedan, på grund av låga hypoteksräntor och stigande familjeinkomster, säger Dr. Frank Nothaft, chefekonom på CoreLogic. Eftersom lagret för bostadsförsäljning förblir lågt på många marknader har det inneburit  ökade priser. Om låga räntor och stigande inkomster fortsätter, förväntar vi oss att tillväxt av bostadspriserna kommer att stärkas under det kommande året.

Enligt CoreLogic Market Condition Indicators (MCI) och företagets analys av bostadsvärden i landets 100 största storstadsområden och dess bostadsbestånd, har 37 procent av storstadsområdena en övervärderad bostadsmarknad i juli 2019. MCI-analysen kategoriserar bostadspriserna i enskilda marknader som undervärderade, till korrekt värde eller övervärderade, genom att jämföra bostadspriserna med deras långsiktiga, hållbara nivåer, som stöds av lokala marknadsfundament som disponibla inkomster. I juni 2019 undervärderades 23 procent i de 100 största storstadsområdena och 40 procent var korrekt värderade.

När CoreLogic bara undersökte de 50 största bostadsmarknaderna var 40 procent övervärderade, 16 procent undervärderades och 44 procent korrekt värderade. MCI-analysen definierar en övervärderad bostadsmarknad som en där bostadspriserna ligger minst 10 procent över den långsiktiga, hållbara prisnivån. En undervärderad bostadsmarknad är en där huspriserna ligger minst 10 procent under den hållbara prisnivån.

Under det andra kvartalet 2019 genomförde CoreLogic tillsammans med RTi Research of Norwalk, Connecticut, en omfattande undersökning som mätte konsumenter och deras efterfrågan på bostäder. Undersökningen visade att cirka 26 procent uttryckte intresse för att köpa ett hem under de kommande 12 månaderna, men endast 8 procent indikerade en önskan att sälja sitt hem inom samma tidsram. Detta innebär en efterfrågan nya bostäder, vilket på sikt ökar bostadspriserna.

 

– Ett växande antal människor uttrycker ett intresse för att köpa bostäder. Men med alltför få bostäder som kan säljas har obalansen skapat en överkomlig kris som förvärras varje dag. Efterfrågan överstiger utbudet och vi är osäkra på när utbud och efterfrågan kommer att balanseras, säger Frank Martell, vd och koncernchef för CoreLogic.