22 februari 2020
tisdag, 10 september 2019 14:17

NIRAS förvärvar del av Toxicons verksamhet

Skrivet av 

 

NIRAS stärker miljöteamet i Malmö med 5 nya erfarna kollegor och samtidigt breddar och utökar kompetensbasen och tjänsteutbudet kopplat till utredningar rörande ekotoxikologi, marinekologi och miljögifter. På bilden syns från vänster: Anders Sjölin, Per Olsson, Rebecca Ljungdahl, Fredrik Lundgren och Weste Nylander.


 

NIRAS har slutit avtal med Toxicon AB att överta Toxicons konsultverksamhet per den 1 september 2019.
Överlåtelsen innebär att NIRAS stärker miljöteamet i Malmö med 5 nya erfarna kollegor och samtidigt breddar och utökar kompetensbasen och tjänsteutbudet kopplat till utredningar rörande ekotoxikologi, marinekologi och miljögifter. Överlåtelsen är helt i linje med NIRAS strategi att öka närvaron i Malmö, speciellt inom miljöområdet där efterfrågan från marknaden är stor.

 

– Det känns otroligt roligt att vi nu stärker oss inom det marina området både kompetensmässigt och geografiskt. Kompetenserna ligger helt i linje också med NIRAS miljöverksamhet på andra sidan Öresund, där vi sedan flera år arbetar väldigt integrerat mellan Sverige och Danmark, säger Tomas Hjorth, affärsområdeschef Miljö”

 

– Det är mycket glädjande att vi träffat detta avtal. Jag har följt dessa personer under många år och vet att det är ett härligt gäng som nu förstärker teamet i Malmö. Det finns stor utvecklingspotential i våra projekt där nya och gamla kollegor kan arbeta tillsammans. De flesta av de nya kollegorna har mer än 20 års erfarenhet inom sina specialområden. Vi går en spännande framtid till mötes och många nya spännande projekt väntar runt hörnet, säger Eva Helgesson, Team Manager.NIRAS

NIRAS är en skandinavisk konsultorganisation med 2.200 medarbetare och kontor i 27 länder. Företaget har samlat alla professionella tjänster kopplade till samhällsbyggnad under ett tak såsom byggprojekt, miljö, hyresgästrådgivning och lokalförsörjning, arkitektur, energi, fastighet och service, infrastruktur, processindustri, samhällsplanering och analys samt utvecklingssamarbete. I Sverige har NIRAS cirka 200 medarbetare med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping och Norrköping.

 

På NIRAS är hållbarhet som en naturlig del av det dagliga arbetet. FN:s 17 hållbarhetsmål är integrerade i NIRAS affärsstrategi och NIRAS arbetar aktivt för att skapa hållbara lösningar för våra kunder.