13 november 2019
tisdag, 10 september 2019 10:03

Plan klubbad för 6.500 bostäder i Fokus Skärholmen

Skrivet av 

 

Fokus Skärholmen omfattar Skärholmens stadsdelsnämndsområde där Vårberg, Skärholmen, Sätra och Bredäng ingår.Den 2 september fattade kommunfullmäktige beslut om tre ärenden som rör Fokus Skärholmen; genomförandebeslut Mälaräng, reviderat inriktningsbeslut och antagande av detaljplan Sätra 2:1 (Mälaräng).

 

Mellan Bredäng och Mälarhöjden ligger Mälaräng, ett av de större projekten inom Fokus Skärholmen. Här är det tänkt att  trafikplatsen intill E4/E20 ska omvandlas. Cirka 1.100 bostäder, en skola (årskurs F-9), en fristående förskola, förskolelokaler och lokaler för centrumändamål i bottenvåningar på flerbostadshus planeras. Även lokaler för centrumändamål och för handels- och småindustriytor vid Södertäljevägen ingår.

 

Genomförandebeslut och antagande av detaljplanen för Mälaräng har nu fattats.  Detaljplanens inriktningsbeslut omfattar 16 projekt om cirka 6.500 bostäder

Det var i september 2017 som Stockholms stad fattade ett inriktningsbeslut för Fokus Skärholmen, vilket nu reviderats. Beslutet gäller sammanlagt 16 pågående plan- och genomförandeprojekt i Skärholmens stadsdelsnämndsområde. Sammanlagt utreds förutsättningar för cirka 6.500 bostäder inom ramen för inriktningsbeslutet.

Delprojektet Sätra Centrum, som omfattar en omdaning av centrum och bland annat 415 nya bostäder, har lagts till de ursprungligen 15 projekten, för att ingå i det reviderade inriktningsbeslutet. Ett separat inriktningsbeslut för Sätra centrum fattades av exploateringsnämnden den 14 juni 2018, vilket exploateringsnämnden beslutat ersätts av det reviderade inriktningsbeslutet för Fokus Skärholmen.