22 februari 2020
måndag, 09 september 2019 11:09

Sophia Mattsson-Linnala avgår som vd för Rikshem

Skrivet av 

 

Det är oklart varför Sophia Mattsson-Linnala slutar som vd för Rikshem.


Rikshems styrelse och Sophia Mattsson-Linnala har kommit överens om att Sophia Mattsson-Linnala lämnar rollen som vd för Rikshem AB den 31 oktober 2019. Processen för att rekrytera ny vd inleds omgående.

Sophia Mattsson-Linnala hann arbeta tre år som hon vd för Rikshem, ett ledarskap som hon utnämndes i augusti 2016. Hon har tidigare varit vd Huge Fastigheter, vd för Sollentunahem och Botkyrkabyggen samt chef för finans- och ekonomienheten på SABO.

Sophia Mattsson-Linnala hade ett tungt arbete med att bygga upp Rikshem efter att bolagets styrelseordförande Mats Mared, vd Jan-Erik Höjvall och vice vd Iilja Batljan tvingades att lämna bolaget i februari och mars 2016 efter ett stort pressuppbåd. Se länk.

Någon närmare orsak varför Sophia Mattsson-Linnala lämnar Rikshem anges inte i pressmeddelande från Rikshem.

Rikshem, som ägs av Fjärde AP-fonden och AMF Pensionsförsäkring AB, är en av landets största fastighetsägare med ett bestånd värderat till cirka 50 Mdr kr och omfattande bland annat 29.000 bostäder.

 

– Styrelsen vill tacka Sophia för de insatser hon gjort som vd för Rikshem. Hon har lyckats med utmaningen att förändra bolaget från transaktionsintensivt med ett mycket stort fokus på tillväxt till ett företag som står väl rustat för framtiden med en stark grundplattform och en stabil förvaltningsorganisation. Rikshem har nu kommit till en punkt där det är rätt tid att ta in en ny vd, då verksamheten framöver behöver inriktas mer på att utveckla fastighetsbeståndet och arbeta aktivare med investeringsverksamheten, vilket skapar behov av ett mer affärsdrivet ledarskap, säger Bo Magnusson, styrelseordförande för Rikshem.

– Det har varit en omfattande förändringsresa som vi gjort på Rikshem. Jag är stolt över att när bolaget nu går in i nästa fas gör man det på stabil grund där vi bland annat ökat fokus på förvaltning, arbetar långsiktigt med områdesutveckling och förstärkt projektorganisationen. Rikshem är ett företag som behövs och som gör skillnad för många människor, säger Sophia Mattsson-Linnala, vd för Rikshem.