22 februari 2020
fredag, 06 september 2019 10:45

SISAB planerar skola och idrottshall i Husby

Skrivet av 

 

En ny lokalgata föreslås förbinda Hanstavägen med Finlandsgatan och som leder fram till den nya skol- och idrottsbyggnaden till höger.

 

 

 


Översiktsplan för Dalhagens bollplan i Husby.

 

 

 

SISAB skolfastigheter i Stockholm AB ska bygga en ny idrottshall och skola på platsen för Dalhagens bollplan i Husby. Nybyggnadsförslaget syftar också till att stärka de lokala sambanden mellan stadsdelarna Husby, Kista och Akalla.

 

Skolan uppförs i fyra våningar med en kapacitet för cirka 900 elever från förskoleklass till årskurs nio. Idrottshallen uppförs i två våningar där idrottsytorna planeras till den andra våningen. Främst kommer den att användas för basketboll, innebandy, handboll, volleyboll, gymnastik, dans och skolidrott. Idrottshallen byggs ihop med skolan men har egen huvudentré ut mot en entréplats på byggnadens västra sida. Funktioner som cafeteria, kontor och dansstudio lokaliseras till entréplanet.

 

Hallen kommer att under säsong kunna nyttjas samtliga dagar i veckan mellan klockan 7–23. Under dagtid kan den användas av skolan och på kvällar och helger av allmänheten och föreningar. Det gör att fler kan ägna sig åt traditionellt organiserad idrott och att staden kan erbjuda idrott i alternativa organisationsformer, till exempel i regi av fritidsgårdar eller via idrottsförvaltningen genom bland annat drop in-idrott.

 

En ny lokalgata föreslås förbinda Hanstavägen med Finlandsgatan och leda fram till skol- och idrottsbyggnaden som skapar en skyddad skolgård mot söder och mot naturmark. Närmast skolbyggnaden planeras ytor för lek. I den södra delen av gården bevaras naturmarken med inslag av varsamt placerad lekutrustning.

 

Flera entrétorg skapas i anslutning till skolgården med plats för cykelparkering. Förslaget innebär att de tidigare idrottsytorna vid Dalhagens bollplan försvinner. Vissa funktioner kan ersättas i samband med den nya idrottshallen och skolgården färdigställs.

 

Förutom ny skola och idrottshall kommer planen att möjliggöra satsningar på utveckling av närliggande gångvägar och naturområden samt ytor för spontana och planerade aktiviteter.

 

Planen innebär även samordningsvinster för skol- och idrottsverksamheten. Planarbetet, som startade under våren 2017, sker nu under perioden 3 september – 15 oktober 2019. Planerad byggstart är tidigast 2022.