22 februari 2020
torsdag, 05 september 2019 13:24

Sortera säljer 8 industrifastigheter för 228 Mkr

Skrivet av 

 

Sortera Group är ett miljöbolag som är den främsta och mest specialiserade aktören inom bygg- och anläggningsavfall i Sverige. Företaget, som har cirka 300 anställda och en omsättning om cirka 1 miljard år 2018.

 


Sortera Group har via dotterbolag avyttrat åtta industrifastigheter i Stockholm till Ragde Eiendom AS. Croisette Real Estate Partner agerade rådgivare åt säljaren.

 

Portföljen består av åtta fastigheter, fyra i Jordbro, två i Rosersberg och två i Helsingborg, på vilka Sortera bedriver verksamhet bestående av sortering av byggavfall. Sortera tecknar i samband med transaktionen 20-åriga hyresavtal på samtliga ytor, om cirka 62.500 kvm. Köpeskillingen uppgår till 228 Mkr netto efter avdrag för latent skatt.

 

– Vi hade ett fantastiskt intresse för den här portföljen, vilket vi också förväntade oss givet fastigheternas utomordentliga läge, den starka hyresgästen och det stora intresset för industrifastigheter just nu, säger Olle Håkanson Nobel, partner på Croisette Transactions i Stockholm.

 

– Sortera Group är i en mycket expansiv fas och transaktionen möjliggör för oss att frigöra kapital och samtidigt få en professionell fastighetspartner som kan hjälpa oss i utvecklingen av fastigheterna. Croisette har varit ett stort stöd för oss i att hitta rätt tagare och vi är mycket nöjda med deras arbete, säger Conny Ryk, koncernchef för Sortera Group.


Sortera Group är ett miljöbolag som är den främsta och mest specialiserade aktören inom bygg- och anläggningsavfall i Sverige. Företaget, som har cirka 300 anställda och en omsättning om cirka 1 miljard år 2018, bedriver verksamheten i egen regi från försäljning, insamling, behandling och återvinning till slutmottagare. Sortera är verksamma från Gävle i norr till Ystad i söder.

Ragde Eiendom AS-gruppen äger cirka 1,22 miljoner kvm i kommersiella fastigheter, huvudsakligen belägna i Oslo och Bergen. Bolaget äger även fastigheter i Belgien, Nederländerna, Sverige, Danmark och i Finland. Bolagets fastighetsportfölj har ett marknadsvärde om cirka 30,4 miljarder norska kronor.