22 februari 2020
torsdag, 05 september 2019 10:32

K-Fastigheter ska noteras i november

Skrivet av 

 

K-Fastigheter har nyligen fått bygglov för Malmö Höfånget 1 i Elinegård. Här kommer bolaget att bygga omkring 90 hyreslägenheter enligt sitt Lamellhuskoncept samt ett underjordiskt garage. Projektet kan byggstartas redan under hösten 2019. I området har K-Fastigheter under våren även förvärvat två byggrätter, Hässjan 1 och Högaffeln 1, där bolaget har för avsikt att uppföra ytterligare 60-70 hyreslägenheter.

 

 

Erik Selin och Jacob Karlsson kontrollerar tillsammans med hälften var av aktierna i K-Fastigheter. I nyhetskanalen EFN säger Erik Selin att han tillsammans med Jacob Karlsson har ambitionen att börsnotera K-Fastigheter till slutet av november i år.

 

De båda ägarna kommer inte att sälja några aktier i samband med noteringen. I stället ska antalet aktier ökas i en nyemission med målsättningen att cirka 25 procent av aktierna ska göras tillgängliga på marknaden.

 

Aktien i K-Fastigheter kommer att bli dyr och Erik Selin vill inte spekulera i marknadsvärdet men han menar att värdet på K-Fastigheters bestånd är cirka 4 Mdr kr.

 

K-Fastigheter grundades år 2010 och bolaget fokuserar på att förvärva, bygga och förvalta fastigheter i den expansiva Öresundsregionen. I takt med expansionen ökar investeringar även i bolagets fastighetsportfölj i västra Sverige och andra tillväxtregioner.

 

Då K-fastigheter bygger använder sig företaget sig av egenutvecklade typhus: Låghus, Lamellhus och Punkthus. Utöver nybyggnation har bolaget även tagit fram ett renoveringskoncept med namnet K-Fast 2.0 som innebär att K-fastigheter löpande anpassar standarden på bolagets äldre fastigheter till den nivå som efterfrågas av dagens hyresgäster.