28 maj 2020
måndag, 12 augusti 2019 12:13

Fehmarn Bält-tunneln får 6,3 Mdr kr i EU-bidrag

Skrivet av 

 

Visionsbild av den kommande Fehmarn Bält-tunnelns landanläggning. Illustration: Femern A/S


Fehmarn Bält-tunneln, mellan tyska Puttgarden och danska Rødbyhavn, som ska stå klar år 2028, får 6,3 Mdr kr i ett förlängt EU-bidrag. Förbindelsen har diskuterats i flera årtionden. Efter byggandet av Stora Bältbron och Öresundsbron har Danmarks regering engagerat sig för denna förbindelse. Tyskland har inte varit lika intresserat. Först när Danmark erbjöd sig att ensamt lösa finansieringen accepterade Tyskland projektet. En förbindelse mellan Gedser och Rostock har tidvis framförts som ett alternativ till en förbindelse över Fehmarn Bält, något som valdes bort på grund av högre kostnad och klart lägre trafikmängd.

 

Stödet från EU till Fehmarn-anslutningen borde ha slutförts år 2020, men nu är det danska transport- och bostadsministeriet i dialog med Europeiska kommissionen om en förlängning av stödavtalet, eftersom de många rättsliga förfarandena mot anslutningen har dragit ut projektet. År 2015 ingicks ett bidragsavtal mellan EU, Danmark och Tyskland, där Fehmar-anslutningen tilldelades ett bidrag på 4,4 miljarder danska kronor, cirka 6,3 Mdr kr, för projektets byggfas för perioden 2017-2019. Avtalet förlängdes till att gälla fram till slutet av 2020.

 

 

Danmark kommer att ansöka om ytterligare EU-medel för Fehmarnbelt-projektet under EU: s budgetperiod 2021-2027, skriver transport- och bostadsministeriet.

 


På byggplatsen i Rødbyhavn, där Fehmarn-anslutningarna kommer i land, har rör och kablar lagts i produktionsområdet och en etablerad pumpstation för att tömma området och hålla det torrt under arbetet. Vägbryggor över motorvägen och körfältet för byggarbetsplatsen har upprättats och arbetet med att etablera åtkomstvägar och cykelvägar till byggplatsen har inletts

 

Fehmarn Bält-förbindelsen i vardagligt tal Fehmarn Bält-tunneln är en planerad förbindelse över Fehmarn Bält. Den kommer att byggas som en tunnel och innehåller motorväg och järnväg. Den kommer i princip att få samma sträckning som färjelinjen Rødby–Puttgarden. Förbindelsen kommer med 17,6 km att ha världens längsta kombinerade väg- och järnvägstunnel som förväntas stå färdig år 2028. SF