28 maj 2020
måndag, 12 augusti 2019 11:14

SHH Bostad expanderar i södra Sverige

Skrivet av 

 

Misha Moeremans d'Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB.


SHH Bostad AB och dotterbolaget SHH Samhällsfastigheter AB öppnar i augusti 2019 ett gemensamt kontor med adress Skeppsbron 2 i centrala Malmö i syfte att expandera sina verksamheter i södra Sverige. Bolagen har redan ett antal projekt och markanvisningar i bland annat Staffanstorp, Ystad, Helsingborg och Landskrona för såväl vård- och omsorgsboende, bostadsrätter och hyresrätter.


Fredrik Alvarsson, vd och delägare i SHH Samhällsfastigheter ansvarar för verksamheten lokalt och avser att under hösten rekrytera personal för projekt- och affärsutveckling med placering i Malmö.

 

SHH Bostad är ett rikstäckande bostadsutvecklingsbolag som erbjuder prisvärt boende. Bolagets verksamhet omfattar hela kedjan från köp av mark till försäljning av bostadsrätter, hyresrätter samt vård- och omsorgsboende. Sedan SHH grundades 2010 har fler än 1.300 prisvärda bostäder färdigställts över hela Sverige. Vid första kvartalet utgång i år uppgick den totala projektportföljen till 3.149 bostäder, varav 463 var under produktion, samt 2.686 byggrätter.


SHH Samhällsfastigheter är en rikstäckande fastighetsutvecklare som erbjuder välutvecklade äldreboenden och skolor till kommuner och privata aktörer. SHH Samhällsfastigheter bildades 2019 och ägs av SHH Bostad och FA Partners.