28 maj 2020
fredag, 09 augusti 2019 18:48

Fastator hyr ut 9.500 kvm i Södertälje

Skrivet av 

 

Fastigheterna Pyramiden 19 och 20 i Södertälje såldes i december 2018 av Peab och Wallenberg. Offentliga Hus betalade 715 Mkr för Pyramiden 20 och Fastator 300 Mkr för Pyramiden 19.

 

 


Med fyra nya hyresavtal, varav ett omförhandlat i fastigheten Pyramiden 19 i Norra Stadskärnan i Södertälje, är fastigheten nu uthyrd till drygt 70 procent. De nya hyresavtalen avser 9.571 kvm och löper i snitt på 7,9 år, med ett totalt tillkommande hyresvärde under kontraktstiden om 218 Mkr.

 

Pyramiden 19 ligger i Norra Stadskärnan som är på god väg att bli ett av landets ledande kluster inom produktion, forskning och utveckling. Fastigheten omfattar kontors- och forskningslokaler om cirka 49.000 kvm och totalt 74.000 kvm mark med goda möjligheter till ny bebyggelse.


Fastator förvärvade fastigheten i december 2018 från FAM (Wallenbergsstiftelsernas förvaltningsbolag) och PEAB. Vid förvärvet var 43 procent uthyrt till främst Scania och till en rad olika medicinteknikbolag. Genom ett gott samarbete mellan de tidigare ägarna och Fastator är nu drygt 70 procent av fastigheten uthyrd. Med hyresgäster som Anocca AB, Rise Research Institute of Sweden AB och Acturum Life AB stärks fastighetens profil inom forskning och utveckling ytterligare.

 

– Norra Stadskärnan i Södertälje är en av Sveriges mest spännande och expansiva stadsdelar. Det visar inte minst det stora intresset från många intressenter, och för att ytterligare öka attraktionskraften för Pyramiden 19 har vi även påbörjat ombyggnation för att hyra ut resterande vakans. Jag har goda förhoppningar om att fastigheten är fullt uthyrd kring årsskiftet, kommenterar Joachim Kuylenstierna, vd för Fastator.