28 maj 2020
fredag, 09 augusti 2019 10:25

Prime Living stäms av Lunds universitet

Skrivet av 

 

Lars Wikström blev vd för det krisdrabbade Prime Living den 28 mars i år.


Lunds universitet har lämnat in en stämningsansökan gentemot Prime Living AB och dess helägda dotterbolag Prime Living Lund AB. Enligt stämningsansökan anser sig Lunds Universitet ha fordringar om totalt 3,4 Mkr avseende hyresreduktion och skadestånd.

 

Bakgrunden till tvisten är de avtal som ingicks med Lunds universitet respektive Akademiska Hus Syd AB i juni 2012 om bland annat upplåtelse av mark och bostäder. I januari 2019 sade Lunds universitet upp avtalet med Prime Living benämnt hyresavtal avseende 200 bostadslägenheter. Uppsägningen gjordes med omedelbar verkan. Prime Living bestrider att det förelegat grund för uppsägningen och kommer nu bestrida kravet på hyresreduktion och skadestånd. Prime Living avser även att framföra motkrav gentemot Lunds universitet på betydande belopp. Svaromål med genstämning kommer sannolikt att inges till tingsrätten under september månad.

 

I kommentar kan sägas att det är osäkert om Prime Living kommer klara sig på börsen. Bolagets egna kapital sjönk stort den 31 mars 2019 till 166,1 Mkr (796,6), vilket medförde att soliditeten rasade till 9 procent (33). Troligt är att Prime Living tvingas sälja alla sina bostäder och projekt och när bolaget avnoteras har ett flertal aktieägare gjort mycket stora förluster. SF. Se länk: