28 maj 2020
torsdag, 08 augusti 2019 13:22

HEBA:s projektportfölj växte till 1,5 Mdr kr

Skrivet av 

 

Efterfrågan på ungdomsbostäder i Stockholm är hög och därför satsar HEBA på ytterligare ett ungdomsboende i Hökarängen med 85 lägenheter.


HEBA fortsätter att växa kraftigt på marknaden i Stockholm. För första halvåret redovisade bolaget ett förbättrat förvaltningsresultat med 11,5 procent till 88,8 Mkr (79,6). Det medförde att substansvärdet för aktien ökade till 74,7 kr (67,0). Under perioden steg hyresintäkterna till 198,7 Mkr (185,9), med ett driftsöverskott som stärktes till 130,5 Mkr (119,5). Resultatet efter skatt för första halvåret ökade till 206,0 Mkr (198,5), motsvarande 2,50 kr (2,40) per aktie. I resultatet ingick värdeförändringar på fastigheter med 122,6 Mkr (72,6).

 

Under andra kvartalet har HEBA tecknat avtal om förvärv av två nybyggnadsprojekt, dels 83 hyreslägenheter och ett äldreboende om 84 lägenheter i Norrtälje, dels ett äldreboende med 60 lägenheter och en förskola i Österåker. Dessutom har HEBA under första halvåret sålt sex fastigheter för 755 Mkr, vilket översteg den externa värderingen.

 

I balansen steg tillgångarna till 9,9 Mdr kr, varav värdet på förvaltningsfastigheterna ökade till 9.667 Mkr (9.066). De totala skulderna steg till 4.390 Mkr (4.689), finansierade till en sänkt genomsnittsränta om 1,4 procent (1,6). Det innebar att det egna kapitalet stärktes till 4.988 Mkr (4.417) med en soliditet som steg till 50,3 procent (48,5). Räntetäckningsgraden ökade till 4,6 gånger (3,8)

 

I en kommentar till halvårsrapporten säger Patrik Emanuelsson, vd för HEBA Fastighets AB:

– Med en projektportfölj om 1,5 Mdr kr som tas i drift de närmaste åren, tillsammans med många spännande möjligheter för ökad nyproduktion, ser vi med tillförsikt framåt. SF