28 maj 2020
fredag, 26 juli 2019 11:12

Folksamgruppen: Starkt halvår

Skrivet av 

 

Jens Henriksson, Folksamgruppens koncernchef.


Folksamgruppens totala premievolym växte under det första halvåret med drygt 400 Mkr till 35 Mdr kr, jämfört med samma period förra året. Tillväxten drivs främst av kollektivavtalade tjänstepensioner inom KPA Pension och Folksam LO Pension som har en stark marknadsposition.


Det förvaltade kapitalet i Folksamgruppen ökade under samma period med sex procent till 441 Mdr kr. Avkastningen i Folksam Liv uppgick till 6,8 procent och i KPA Pensionsförsäkring till 7,7 procent.

 

– Det är starka siffror, inte minst mot bakgrund av att en av våra största investeringar, Swedbank, under perioden har utvecklats negativt, säger Folksamgruppens koncernchef Jens Henriksson. Samtidigt som den totala premievolymen fortsätter att växa ger det förstärkta kostnadsfokuset resultat och kostnaderna börjar att minska.

 

Jens Henriksson tror på partnerskap och attraktiva erbjudanden:

 

− När jag tittar framåt ser jag att en av utmaningarna är att öka trycket i försäljningen så att vi växer ännu mer. För att lyckas behöver vi möta behov som delas av många kunder, genom partnerskap och attraktiva erbjudanden.

 

– En annan utmaning är att fortsätta göra satsningar inom digitalisering och regelefterlevnad – inklusive arbetet mot penningtvätt - samtidigt som vi håller i kostnadsminskningen.

 

− Vårt hållbarhetsarbete ska vara ledande och helt integrerat i våra produkter och erbjudanden. Ett bevis på detta är att Folksam Liv och bolag inom KPA Pension under våren har minskat aktieplaceringarnas koldioxidavtryck med 20 procent.


Folksamgruppens väsentligaste händelserna under första halvåret var:

1. Folksamgruppen investerade i juni drygt 200 Mkr i batteriutvecklaren Northvolt för byggandet av Northvolt Ett i Skellefteå. Investeringen fördelar sig med 1/3 vardera mellan Folksam Liv, Folksam Sak och KPA Pension.

2. I början av maj tecknade KPA Pension avtal om att förvärva en nybyggd kontorsfastighet i Globenområdet i Stockholm för drygt 1,6 Mdr kr. Köpet är ett led i att öka KPA Pensions fastighetstillgångar. Se länk

3. Försäkringsgruppens portföljer diversifieras genom fortsatt fokus på infrastruktur. Som ett led i det arbetet investerade Folksamgruppen i mars 700 Mkr i EQT:s fjärde infrastrukturfond.

4. Folksamgruppen investerade i mars exklusivt 2,8 Mdr kr (300 MUSD) i en obligation, utgiven av Världsbanken, som fokuserar på matsvinn.