28 maj 2020
torsdag, 25 juli 2019 14:40

Slättö/Fastpartner köper halva Helix av Oscar

Skrivet av 

 

Bostadstornet Helix i Hagastaden ska bli 110 meter högt. Till höger syns tvillingskrapan Innovationen, 125 meter hög och som färdigställdes år 2018. Cirka 180 av 182 lägenheter är sålda i Innovationen.

 

 

För närvarande har det uppförts cirka sju våningar av Helix som ska bli 32 våningar högt på Torsplan vid Norrtull. Priserna för bostäderna i Helix är från 5,9 Mkr för 51 kvm och med en månadsavgift om 3.354 kr och till 19,0 Mkr för 106 kvm och med en månadsavgift om 5.884 kr. Arkitekt är Office for Metropolitan Architecture från Nederländerna.


 

Slättö och Fastpartner skapar ett nytt JV-bolag och förvärvar 50 procent av projektet Helix vid Torsplan, Norrtull, av Oscar Properties. Affären innebär att Slättö VII AB och Fastpartners gemensamägda bolag, Slättö Fastpartner II AB, har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med Oscar Properties om förvärv av 50 procent av aktierna i Torsplan Holding AB och därmed indirekt 50 procent av bostadsprojektet Helix. Köpeskillingen uppgår till 100 Mkr.


Projektet Helix är den andra etappen av Norra tornen i nordvästra delen av Vasastan, Stockholm. Produktionen omfattar 138 lägenheter fördelade över drygt 12.000 kvm BOA med förväntat färdigställande i slutet av år 2020. Produktionen är pågående och knappt 70 procent av lägenheterna är sålda.

 

– Affären passar väl med Slättö VII:s mandat och inriktning. Vi ser fram emot att utveckla projektet med Oscar Properties och att fördjupa vårt strategiska samarbete med Fastpartner inom ytterligare en transaktion, säger Johan Karlsson, vd för Slättö.

 

– Först och främst är det ju en återgång till vår ursprungliga strategi, det vill säga att fördela riskerna klokare vid större bostadsutvecklingsprojekt, men man ska inte heller undervärdera värdet i att bolagets kapitalstruktur i ett slag förstärks i och med avyttringen, säger Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.

 

– Projektet Helix blir ett landmärke i Stockholm och därtill fördjupar vi vårt existerande samarbete inom bostadsutveckling med Slättö. Vi ser även fram emot att jobba tillsammans med Oscar Properties i detta spännande bostadsprojekt, säger Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

 

Fastpartner och Oscar Properties har tidigare gjort en affär, då Fastpartner i november 2017 köpte för 849 Mkr Oscars fastighet Uppfinnaren 1 på Östermalm, som sedan uppförandet på 1920-talet har varit ett kontor för Patent- och registreringsverket.