28 maj 2020
måndag, 22 juli 2019 09:39

Underhållsvolymen växer stabilt

Skrivet av 

 

Volymen för underhåll av flerbostadshus växer. Foto: Navet & Mickael Tannus

 


Navet Analytics beräknar i sin senaste konjunkturrapport att den totala byggnadsunderhållsvolymen år 2018 uppgick till närmare 245 Mdr kr. Detta var en ökning med knappt 1 procent jämfört med 2017.

 

Navet Analytics räknar med en fortsatt tillväxt med omkring 1 procent per år för perioden 2019–2021.

 

Bland de sektorer som kan komma att utvecklas bättre än genomsnittet kan man lyfta fram underhåll av lägenheter i flerbostadshus, där en minskad nyproduktion ger både praktiskt och finansiellt utrymme att ta hand om nödvändig förnyelse i bland annat beståndet från 1960-1975.