28 maj 2020
torsdag, 18 juli 2019 12:53

Serneke förhandlar om att sälja Karlastaden

Skrivet av 

 

Karlatornet, ett av 8 kvarter i Karlastaden, ska med sina 245 meter och 73 våningar bli Nordens högsta byggnad och ett nytt landmärke i Göteborg. Totalt ska skrapan innehålla 590 lägenheter i olika storlekar med en skybar och utsiktsplats på våning 69 som blir tillgänglig för allmänheten.

 

 


Ola Serneke, vd för Serneke, skriver i halvårsrapporten att: ”Serneke har genom ett exklusivitetsavtal inlett förhandling om försäljning och en komplett finansiering av Karlatornet. Motparten är en internationell aktör med god kapacitet och erfarenhet av investeringar i stora projekt på den globala marknaden. Vår målsättning är att slutföra ett avtal snarast och återkomma med mer detaljer under tredje kvartalet.

 

År 2016 bildade Serneke och NREP tillsammans Karlastaden Holding AB för att planera, bygga och utveckla Karlastaden, en ny stadsdel i Göteborg på Lindholmen med Karlatornet i centrum. Men i december 2018 sade NREP upp avtalet med Serneke som förvärvade samtliga NREP:s aktier i Karlastaden Holding AB för 600 Mkr.

 

Det är tufft för Serneke som för första halvåret gjorde ett resultat om endast 8 Mkr (87), det efter att kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –564 Mkr (10) varav bostadsrättsproduktioner i egen regi med – 201 Mkr samt investeringar i Karlastaden med –93 Mkr.

 

Frågan återstår om Karlatornet med sina 245 meter och 73 våningar kommer att bli Nordens högsta byggnad? SF