28 maj 2020
torsdag, 18 juli 2019 10:24

Alecta förvaltar nu 900 Mdr kr

Skrivet av 

 

Magnus Billing är vd för Alecta sedan januari 2016 då han ersatte Staffan Grefbäck.

 

 


Första halvåret 2019 har börjat starkt för Alecta, som är en större fastighetsägare med svenska och utländska onoterade fastighets­relaterade innehav om 16,74 Mdr kr, enligt årsredovisningen 2018. Till följd av en positiv aktiemarknad har både den premiebestämda portföljen Alecta Optimal Pension och den förmånsbestämda portföljen avkastat väl, 11,8 respektive 8,5 procent hittills i år. Tillsammans med ett positivt inflöde av premier har den goda avkastningen bidragit till att Alecta nu för första gången någonsin förvaltar över 900 miljarder kronor.

 

Alecta fick under 2018 förnyat förtroende som förvalsbolag inom ITP. Nästa upphandling av förvalet förväntas äga rum under 2023. Alecta har därför lanserat en långsiktig utvecklingsplan (”Alecta 2023”), som under våren 2019 har börjat verkställas. Syftet är att säkerställa att bolaget är än mer konkurrenskraftigt vid nästa upphandling med det tydliga målet att erbjuda en långsiktigt hög avkastning, hög effektivitet och därmed bra pensioner samt trygga och nöjda kunder som har förtroende för kollektivavtalad tjänstepension.

 

– Jag är stolt över det arbete som nu påbörjats. Under första halvåret har vi, för att nämna ett par saker, lanserat metoder för att mäta och öka graden av automatisering i olika flöden och vi har även satt i arbete en robot för pensionsberäkningar. Vid sidan om det interna arbetet har vi aktivt deltagit i det offentliga samtalet med direkt koppling till vårt uppdrag. Till pensionsdebatten har vi bidragit med en kartläggning av pensionärernas ekonomi och en attitydundersökning kring hur unga ser på pensionen. Allt i syfte att spräcka pensionsmyter och ge mer faktabaserat underlag till samtalet, säger Alectas vd Magnus Billing.

 

Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension gav en avkastning på 11,8  procent under första halvåret 2019. Under femårsperioden fram till sista juni 2019 har Alecta Optimal Pensions totalavkastning varit 7,5 procent i genomsnitt per år. Det är 0,7 procentenheter bättre per år än jämförelseindex under motsvarande femårsperiod. Informationen om Alecta Optimal Pension avser förvalsportföljen med 60 procent aktier. I premiebestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades inbetalda premier och avkastning.

 

Förvaltat kapital i den totala portföljen för Alecta Optimal Pension uppgår till 123 miljarder kronor.

 

Avkastningen för Alectas förmånsbestämda försäkring var 8,5 procent under första halvåret 2019, vilket är 1,1 procentenheter bättre än jämförelseindex**. Den senaste femårsperioden har genomsnittlig årsavkastning varit 6,0 procent. Inom förmånsbestämd försäkring uppgick den kollektiva konsolideringen till 144 procent den 30 juni 2019. I förmånsbestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades lön och tjänstetid. Avkastningen har över tid främst betydelse för arbetsgivarnas pensionskostnader.

 

Förvaltat kapital i den totala portföljen för förmånsbestämd försäkring uppgår till 782 miljarder kronor.