23 september 2019
fredag, 12 juli 2019 14:30

Castellums vinst steg till 2,59 Mdr kr

Skrivet av 

 

Henrik Saxborn, vd för Castellum.


Castellum ökade hyresintäkterna för första halvåret till 2.871 Mkr (2.740).  Nettouthyrningen för perioden uppgick till 4 Mkr (128).


Förvaltningsresultatet ökade med 9 procent till 1.543 Mkr (1.420), motsvarande 5,65 kronor (5,20) per aktie. Periodens resultat efter skatt steg till 2.586 Mkr (2.425), motsvarande 9,47 kronor (8,88) per aktie.

 

I resultatet ingick värdeförändringar på fastigheter med 1.882 Mkr (827) och värdeförändringar på derivat med – 297 Mkr (25).

 

Bolagets långsiktiga substansvärde steg till 184 kr (159) per aktie, en ökning med 16 procent.

 

Nettoinvesteringarna uppgick till 186 Mkr (2.069), varav 2.770 Mkr (1.019) avsåg förvärv, 1.473 Mkr (1.437) var ny-, till- och ombyggnationer och 4.057 Mkr (387) var försäljningar.

 

I balansen ökade vid periodens utgång värdet på de 631 förvaltningsfastigheterna, om 4,16 miljoner kvm, till totalt 91,4 Mdr kr (84.298). De räntebärande skulderna steg till 40.727 Mkr (34.847), finansierade till en sänkt räntenivå om 2,1 procent (2,3),  vilket innebar en belåningsgrad om 44 procent (47) och en stärkt räntetäckningsgrad 5,04 gånger (4,61).

 

I rapporten säger vd Henrik Saxborn:

– Idag är jag betydligt mer optimistisk kring marknadsläget än jag var i januari. Under kvartalet har vi sett många positiva signaler, som stigande hyresnivåer i storstadsregionerna och en positiv nettouthyrning jämfört med föregående kvartal. Förutom ett starkt resultat från förvaltningsdelen av verksamheten så har även detaljplanerna för tre av våra största projekt blivit godkända, vilka motsvarar en projektvolym på 3.000 Mkr. Projekt, som har väsentligt högre yield än förvärv på dagens marknad, står därmed för större delen av Castellums investeringar, vilket är viktigt på några års sikt. SF