20 september 2019
torsdag, 04 juli 2019 09:22

Hermods gymnasium på Gärdet byggs ut

Skrivet av 

 

Framtida vy från söder mot entrén till Gärdets tunnelbanestation. Bild: Rydberg & co

  

 

Vy från nordväst som visar utbyggnaden av gymnasieskolan. Bild: Rydberg & co

 

Under nästa år ska en plan antas av stadsbyggnadsnämnden om att bygga ut Hermods gymnasium på Gärdet med två nya byggnader i två respektive sex våningar. Skolfastigheten, som ligger på Smedsbacken 35, ägs av Försäkringsbranschens Pensionskassa FPK.

 

Projektet kommer innebära bättre undervisningssalar samt ytor för skolhälsovård, administrativa lokaler, bibliotek, matsal, utbildningskök samt ett mottagningskök. Skolmat tillhandahålls idag via catering och tillagas ej på skolan.

 

Projektet kommer också att stärka den urbana karaktären i anslutning till Gärdets tunnelbanestation genom att tillbyggnaden närmast vänds mot tunnelbaneentrén med entré till gymnasieskolan och publika lokaler. På detta sätt ges förutsättningar för att en koppling mellan gymnasieskolan och den publika torgytan skapas.

 


Användningen i planen breddas till skola, centrum och kontor. Kontorsbestämmelsen ger en flexibilitet för framtida användning, om gymnasieverksamheten upphör.