18 september 2019
måndag, 10 juni 2019 10:14

Aberdeen säkrar refinansiering åt RDI

Skrivet av 

 

Aberdeen refinansierar åt RDI och två nya Crossrail-stationer för den nya järnvägslinjen Elisabet, om 117 kilometer som ska korsa London från öst till väst. Crossrail förväntas öppnas i slutet år 2020 med tåg och vagnar med en total längd om cirka 200 meter och som kan ta emot cirka 1.500 passagerare.


Aberdeen Standard Investment, säkrar 75 miljoner pund, cirka 897 Mkr, i en refinansiering åt RDI, en reit i UK, och dess fastigheter i London.

 

Avtalet med Aberdeen Standard Investments gäller i 7 år för en refinansiering av två fastigheter, med förfall av lånen i december 2019 och i augusti 2022. I ett första steg har 25 miljoner pund för en refinansiering av den första faciliteten genomförts till en fast ränta om 2,90 procent, där den föregående vägda genomsnittsräntan var 3,13 procent. Den andra refinansieringen om 50 miljoner pund förväntas bli slutförd i augusti i år.

 

Refinansiering avser fyra centrala tillgångar i London, dels två nya Crossrail-stationer, dels the Southbank market, som har en hög uthyrningsgrad om 94,5 procent med EBITDA, vilken har ökat med 0,9 procent sedan 31 augusti 2018.


Stephen Oakenfull, vice vd på RDI, säger i en kommenterar:
– Vi är väldigt nöjda med att ha etablerat en ny finansiering med Aberdeen Standard Investments, vilket visar att den ökade löptiden för finansiering på Londons fastighetsmarknad har utvecklats till en institutionell tillgångsklass. Denna refinansiering har säkerställts till en attraktiv fast ränta.