18 september 2019
onsdag, 29 maj 2019 12:47

Sköld går till Specialfastigheter

Skrivet av 

 


Specialfastigheter har rekryterat Michaela Sköld (bilden) som ny förvaltningschef. Hon kommer närmast från Fortifikationsverket där hon varit chef för förvaltningsstödsenheten region Mitt och där hon även haft rollen som ställföreträdande regionchef.

– Med lång erfarenhet från fastighetsbranschen, strategiskt arbete med både verksamhetsutveckling och utveckling av arbetssätt och sist men inte minst hennes kunskaper om säkerhet, kommer hon bidra till att utveckla verksamheten i allmänhet och förvaltningen i synnerhet, säger Åsa Hedberg, vd för Specialfastigheter.

Michaela Sköld tillträder sin nya tjänst den 12 augusti och kommer att ingå i Specialfastigheters ledningsgrupp.