31 maj 2020
onsdag, 29 maj 2019 10:17

55 procent hyresrätter i Norra Djurgårdsstaden

Skrivet av 

 

 

 

 

Till år 2030 ska det byggas minst 12.000 nya bostäder samt 35.000 arbetsplatser i Norra Djurgårdsstaden. Planering för nya kvarter med bostäder, kontor och handel pågår med ett 30-tal byggaktörer.


 

Totalt har det hittills byggts runt 2.700 bostäder, sju förskolor, ytor för lokaler och butiker i Norra Djurgårdsstaden, enligt en hållbarhetsredovisning från Stockholms stad. Av det som hittills byggts är 55 procent hyresrätter, varav 10 procent  är studentlägenheter

 

Omkring 300.000 kvm har sanerats och 50.000 kvm eller sju fotbollsplaner park har anlagts. Cirka 500 träd av 25 arter har planterats och några riktigt stora träd har flyttats.  Cirka 26 procent är allmän platsmark, vilket motsvarar 20 kvm per bostad. Det finns nu 7 förskolor med 426 inskrivna barn.

 

Till år 2030 ska det byggas minst 12.000 nya bostäder samt 35.000 arbetsplatser. Planering för nya kvarter med bostäder, kontor och handel pågår med ett 30-tal byggaktörer.

 

Flera stora entreprenader med inledande markrening, utbyggnad av kajer, gator och parker är också igång. En interaktiv karta visar olika hållbarhetsdata kopplade till allmän platsmark, etapper och byggaktörer. Exempelvis hur spridningszonerna kopplar inom området och till angränsande Kungliga Nationalstadsparken, energiprestanda både uppmätt och projekterade värden, cykelplatser och mycket mera.

 

Den uppmätta energianvändningen i den första etappen med skarpa krav, Norra 2, är 15 procent lägre än Boverkets då gällande byggregler, BBR. I den etappen produceras också 240 MWh solenergi, vilket motsvarar hushållsenergi för 100 hushåll under ett år.