31 maj 2020
torsdag, 23 maj 2019 16:24

BTH Bygg AB har beviljats företagsrekonstruktion

Skrivet av 

 

 

 

 

Clas Holmberg, bilden, efterträdde Tobias Kjellin som vd för BTH Bygg AB i oktober 2018.

 


BTH Bygg AB har ansökt och beviljats en företagsrekonstruktion som är inledd vid Solna tingsrätt där Mikael Kubu från Ackordscentralen är utsedd som rekonstruktör.


I ett pressmeddelande säger BTH Bygg att bolaget vill renodla sin verksamhet till att endast avse byggserviceverksamhet, och därmed avveckla all verksamhet med ROT och nyproduktion. BTH Bygg omsatte 1.034 Mkr (877) och gjorde förlust om 39,6 Mkr med 146 anställda (117) under år 2017. För räkenskapsåret 2018 gjorde bolaget en preliminär förlust om 30 Mkr och för 2019 redovisar bolaget i en prognos en förlust om 20 Mkr.

 

BTH Bygg skriver i ett pressmeddelande att bolaget kommer under rekonstruktionen att fortsätta att bedriva verksamhet.

 

Bolaget, som firade 25-års jubileum år 2017, har byggt, renoverat och underhållit fastigheter åt företag inom Stor-Stockholm. Verksamheten har vilat på fyra ben: Byggservice, ROT bostäder, ROT lokaler och nyproduktion.

 

Bolaget har haft ramavtal med Locum, Stockholm stad och Specialfastigheter. I mars i år tecknades ett avtal med Sisab om att bygga två nya förskolor, i Hässelby och Bromma. BTH Bygg har för närvarande en pågående entreprenad åt Stockholmshem i Rosenlundsparken. Projektet beräknas vara klart hösten 2019.

 

Kärnverksamheten har länge utgjorts av byggservice, men under 2014 inledde bolaget en expansion inom affärsområdet nyproduktion då bolaget bland annat tog på sig projekt till för låg kostnad.


BTH Bygg, som nu har 135 anställda, är ett dotterbolag i en koncern med aktier ägda av Täby Materialagentur AB, som i sin tur ägs av Unikaboxen AB.
SF