18 september 2019
torsdag, 16 maj 2019 09:52

SSM säljer entreprenadverksamhet till Mecon

Skrivet av 

 

 

 

 

Mikael Bölander, vd för Mecon Bygg, planerar att ta över cirka 20 anställda i SSM:s entreprenadverksamhet.SSM Holding ska genomföra strategiska förändringar i syfte att förstärka långsiktig konkurrenskraft och lönsamhet. SSM har för avsikt att fokusera kärnverksamheten till affärs- och projektutveckling, försäljning samt eftermarknad och samtidigt inleda ett strategiskt samarbete med entreprenadbolaget Mecon Bygg AB, ett bolag som är specialister inom kostnadseffektiva totalentreprenader för flerbostadshus. SSM kommer nu att påkalla MBL-förhandlingar avseende de planerade förändringarna.

 

Till följd av det planerade samarbetet för SSM och Mecon diskussioner om att överlåta SSM:s entreprenadverksamhet som består av ett 20-tal medarbetare till Mecon. Mecons specialistkompetens inom stora entreprenader förväntas påverka SSM:s projektmarginaler positivt över tid, i övrigt bedöms överlåtelsen ha en marginell resultatpåverkan för SSM under 2019.

 

– Genom att etablera ett strategiskt samarbete med Mecon, en av branschens effektivaste byggbolag, ökar vi vår konkurrenskraft i att utveckla nya bostäder från idé till dess att nyckeln kan överlämnas.
Det känns också tryggt att ge våra medarbetare möjligheten att övergå till ett bolag som präglas av kvalité samt lika värderingar och kultur som SSM, säger Mattias Roos, vd för SSM.

 

– Mecon kommer att kunna bidra med mångårig erfarenhet inom bostadsbyggande och tillföra kompetens tidigt i byggprocessen för att producera kostnadseffektiva bostäder. Vi glädjs också åt möjligheten till att få hälsa nya medarbetare välkomna till oss, säger Mikael Bölander, vd för Mecon Bygg.

 

Mecon bygg omsatte år 2018 med 45 anställda cirka 629 Mkr (833) med en vinst om 15 Mkr (37). Soliditeten i bolaget var 2018 cirka 54,0 procent (41,4).