18 september 2019
måndag, 13 maj 2019 13:50

Svenska Bostäder ökar nyproduktionen

Skrivet av 

 

Svenska Bostäder med vd Pelle Björklund ska öka investeringar i ny- och ombyggnationer med totalt cirka 7,2 Mdr kr under de tre närmaste åren.


I en nyligen publicerad Treårsplan, 2020-2023, ska Svenska Bostäder hålla en produktionstakt om 500-700 nya lägenheter per år, för en hållbar nyproduktion med god kvalitet för ett långsiktigt förvaltande. Bolaget står inför flera utmaningar vad gäller möjligheten att nå målet för nybyggnad.

 

En ständigt svår uppgift är att tillsammans med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret hitta lämplig mark att bygga på. Störst effekt i antal lägenheter får Stockholm genom utveckling av programområden där volymen är större och ger bättre ekonomiska förutsättningar. En annan möjlighet på en vikande bostadsrättsmarknad skulle kunna vara att överta bostadsrättsprojekt som inte blir av och istället bygga hyresrätter.

 

Bolagets ekonomi är fortsatt stabil och treårsplanen visar på ökande intäkter samt ökande rörelseresultat, där överskottsgraden (driftnetto/intäkter) beräknas växa successivt från 42 procent i utfall år 2018 till 52 procent år 2022. Detta gäller med reservation för att nyproduktionsintäkterna utifrån gällande formel ligger högt beräknade framförallt år 2022.

 

Svenska Bostäder rörelseresultatet för treårsperioden beräknas för år 2020 till 367 Mkr, för år 2021 till 375 Mkr och för år 2022 till 442 Mkr.

 

Bolaget har ställt om från en hög ombyggnadstakt med till exempel upprustning av miljonprogrammet i Järva till en lägre takt och till förmån för satsning på nyproduktion. Med stadsbyggnadsprocessens risker för tidsförskjutningar vid exempelvis överklaganden av detaljplaner, finns alltid risken att planerade nyproduktioner inte kommer igång. Behovet av ombyggnader är fortfarande stort och en utmaning är att anpassa bolagets 5-åriga underhållsplan efter investeringsnivån och med hänsyn till ökade reparationskostnader som exempelvis vattenskador.

 

Svenska Bostäders investeringar i ny- och ombyggnationer planeras för år 2020 till 2.270 Mkr, för år 2021 till 2.475 Mkr och för år 2022 till 2.445 Mkr, eller totalt till cirka 7,2 Mdr.