18 september 2019
onsdag, 08 maj 2019 14:09

HEBA stärkte förvaltningsresultatet

Skrivet av 

 

Patrik Emanuelsson, vd för HEBA Fastighets AB

 


HEBA:s förvaltningsresultat för det första kvartalet 2019 ökade till 40,6 (36,9) Mkr, en förbättring med 10 procent jämfört med samma period föregående år. Förbättringen berodde framförallt på att färdigställandet av nya ungdomsbostäder i Tullinge blev klart i slutet av året. Hyresintäkterna ökade till 98,9 Mkr (92,5) med fastighetskostnader som steg till 37,9 (34,8) Mkr. Värdeförändringarna för förvaltningsfastigheter och räntederivat minskade till 77,0 Mkr (85,1) Mkr, vilket gav ett resultat före skatt om 117,6 Mkr (122,0), motsvarande 2,85 (2,95) kr/aktie och ett resultat efter skatt om 93,3 Mkr (95,1) eller 2,26 (2,30) kr/aktie.

 


I balansen steg de totala tillgångarna till 10.080 Mkr (9.072), varav fastigheterna utgjorde 9.808 Mkr (9.024). De långfristiga räntebärande skulderna minskade till 2.101 Mkr (2.938) medan de kortfristiga räntebärande skulderna steg till 1.452 Mkr (386). Det innebar att det egna kapitalet ökade till 4.966 Mkr (4.873) med en soliditet som stärktes till 49,3 procent (48,4) och med en räntetäckningsgrad som ökade till 4,4 gånger (3,6).

 

HEBA märker att utbudet av projektfastigheter på marknaden har ökat markant, vilket beror på att aktörer vill försöka konvertera bostadsrättsprojekt till hyresrätter.  Men för dessa projekt ligger en stor utmaning att få ihop hyreskalkylen eftersom bolagen ofta har förvärvat marken till höga kostnader.

 

Efterfrågan på HEBAs bostäder är stor med en kötid för bolagets lägenheter som under det senaste året ökat med 1,5 år till 10,5 år.

 

Vd Patrik Emanuelsson ser en stark framtid för HEBA då han i rapporten säger:

– Vi fortsätter vårt intensiva arbete med att försöka hitta markanvisningar som vi kan förvärva så att vi kan utveckla fastigheterna själva. Även satsningen på att öka andelen samhällsfastigheter fortsätter. Förutsättningarna för att vi ska nå våra mål att växa och öka intjäningsförmågan ser bra ut.

SF