19 september 2019
måndag, 29 april 2019 14:27

HSB får inte bygga vid Nytorget

Skrivet av 

 

I hörnet Renstiernas gata/Skånegatan på Södermalm, i kv. Bondesonen, får HSB inte bygga 34 bostäder, efter omfattande kritik från 80 privatpersoner samt från Länsstyrelsen, stadsdelsnämnden, Stadsmuseet, Skönhetsrådet och Samfundet S:t Erik.


I hörnet Renstiernas gata/Skånegatan på Södermalm, i kv. Bondesonen, har HSB planerat uppföra ett sexvåningshus med 34 lägenheter om 1 till 4 rum och kök. I bottenvåningen fanns planer på en restaurang/kvarterskrog och på taket en stor gemensam terrass.  Marken, som ägs av Stockholms stad och markanvisades till HSB Bostad AB i maj 2013. Men nu har Stadsbyggnadsnämnden beslutat att planarbetet avslutas för kv. Bondesonen.

 

Orsaken till att planarbetet för kv. Bondesonen är kritik från 80 privatpersoner samt från Länsstyrelsen, stadsdelsnämnden, Stadsmuseet, Skönhetsrådet och Samfundet S:t Erik. Alla är negativa till planförslaget och framför synpunkter i sak, framför allt vad gäller påverkan på riksintresset och kulturmiljön, barnens förskolegård och förlusten av parkmark. De negativa konsekvenserna på kulturmiljön är så omfattande att länsstyrelsen befarar att påtaglig skada på riksintresset kan uppstå.

 

I beslutet från stadsbyggnadsnämnden heter det:

”Kontorets sammanfattande bedömning är att de inkomna synpunkterna rörande kulturmiljön och påverkan på riksintresset inte kan hanteras i ett fortsatt planarbete. Även de negativa konsekvenserna för förskolan är mycket svåra att hantera. Stadens egna miljökvalitetsmål klaras inte för partiklar och kvävedioxid invid Renstiernas gata. Dessa problem finns redan och kan förvärras av att grönskan i planområdet försvinner.”