28 maj 2020
torsdag, 25 april 2019 17:03

Fortsatt stark tillväxt i Wihlborgs 

Skrivet av 

 

Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.Wihlborgs starka utveckling fortsätter med ett förvaltningsresultat som ökade med hela 25 procent till 406 Mkr (325) under Q1. Hyresintäkterna ökade med 7 procent till 718 Mkr (668), medan driftsöverskottet steg med 9 procent till 500 Mkr (460). Vinsten efter skatt ökade till 311 Mkr (303),  motsvarande ett resultat per aktie om 2,02 kr (1,97). I resultatet ingick värdeförändringar i fastigheter med 73 Mkr (46) och i derivat med -81 Mkr (17).

 

– Under första kvartalet tecknade vi nya hyresavtal till ett värde om 96 Mkr, vilket är den högsta nivån någonsin för ett enskilt kvartal. Vårt fokus på att öka driftsöverskott och förvaltningsresultat har över tiden stärkt vår balansräkning, vilket gjort det möjligt att genomföra förvärv när möjligheter uppkommit, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

 

Under perioden köpte Wihlborgs fastigheter för drygt 1,4 Mdr kr där de största objekten var Nya Vattentornet 2 och 4 i Lund, totalt omfattande 49.000 kvm kontor och sålde två fastigheter i Köpenhamn för 310 Mkr. Vidare investerades 406 Mkr i befintligt bestånd, medan valutaomräkningar om 114 Mkr tillsammans med värdeförändringarna om 73 Mkr medverkade till att portföljens redovisade värde stegtill 43,8 Mdr kr (42,1).

 

Helt nyligen sålde Wihlborgs den fullt uthyrda fastigheten Landsdomaren 6 i Lund omfattande 27.500 kvm för 1,4 Mdr kr. Detta som ett led i arbetet med att optimera fastighetsportföljen och vara redo för nya affärer.

 

Skuldportföljen ökade till 24.449 Mkr (22.814) och finansierades till en snittränta om 1,36 procent (1,40) inklusive kostnader för kreditavtal.

 

Slutligen uppgick eget kapital vid periodens slut till 15.853 Mkr (15.530) medan soliditeten var 35,2 procent (36,3) och substansvärdet (EPRA NAV) per aktie beräknades till 125,75 kr (122,64). LE