28 maj 2020
torsdag, 25 april 2019 16:18

Stark utveckling för Catena

Skrivet av 

 

Under årets första kvartal blev det klart att Catena ska påbörja den fjärde utbyggnadsetappen i Logistikposition Tostarp, Helsingborg. Projektet gäller en anläggning om 18.300 kvm åt PostNord.


Catena uppvisar en stark start på året där lyckad projektutveckling och lägre räntekostnader bidrog till en ökning av vinsten efter skatt till 245,8 Mkr (176,6), motsvarande 6,52 kr (4,72) per aktie. I resultatet ingick värdeförändringar med 157,4 Mkt (86,8).

 

Det första kvartalets hyresintäkter ökade med 12 procent till 294,0 Mkr (263,2), medan driftsöverskottet steg med 16 procent till 223,2 Mkr (192,6) och förvaltningsresultatet förbättrades med procent till 155,9 Mkr (135,9).

 

Under perioden tecknade Catena 15-årigt hyresavtal med PostNord vilket innebär att Catena kommer att investera 250 Mkr i en terminal om 18.300 kvm på Logistikposition Tostarp i Helsingborg.

 

Kvartalets investeringar uppgick 166 Mkr, varav 21 Mkr var förvärv, och bidrog till att fastigheternas värde steg till 15,1 Mdr kr (14,7 vid årsskiftet).

 

De räntebärande skulderna minskade till 8.458 Mkr (8.517) och finansierades till en snittränta om 2,6 procent (2,7) inklusive kostnader för derivat och outnyttjade kreditlöften.

 

Det egna kapitalet steg till 5.557 Mkr (5.308), motsvarande 147,41 kr (140,82) per aktie, och substansvärde per aktie EPRA NAV beräknades till 178,50 kr (169,53, 155,92 den 31/3 2018).

 

– Catena har goda förutsättningar att fortsätta växa även i händelse av avtagande tillväxt inom traditionell retail. Det räcker att blicka mot utvecklingen i Asien och framförallt Kina för att se tendensen och även i Sverige pekar trenden tydligt i en riktning – det är den digitalt drivna handeln som nu är detaljhandelns tillväxtmotor, säger Catenas vd Benny Thögersen. LE