28 maj 2020
onsdag, 24 april 2019 15:24

Castellum ökade vinsten till 1,3 Mdr kr

Skrivet av 

 

Henrik Saxborn, vd för Castellum.

 

 

Med ökade intäkter till 1.433 Mkr (1.352) och värdeökningar på fastigheter om 689 Mkr (231) steg Castellums kvartalsvinst efter skatt till 1.341 Mkr (765), motsvarande 4,91 kr (2,80) per aktie. Resultatet påverkades även negativt med värdeförändringar på derivat om -121 Mkr (-7). Förvaltningsresultatet förbättrades till 726 Mkr (665), motsvarande 2,66 kr (2,43) per aktie.

 

Periodens nettoinvesteringar uppgick till -726 Mkr (502), varav 2.518 Mkr (38) avsåg förvärv, 777 Mkr (696) ny-, till- och ombyggnationer och 4.021 Mkr (232) försäljningar.

 

Första kvartalets största transaktion var en bytesaffär med Fastighetsaktiebolaget Lilium där Castellum sålde 20 fastigheter i Sundsvall för 3.456 Mkr och köpte sex fastigheter i Linköping för 1.638 Mkr. Dessutom köpte Castellum coworkingföretaget United Spaces för 200 Mkr.

 

Sammantaget värderades Castellums totala portfölj den 31 mars till 89.231 Mkr (89.168 vid årsskiftet), vilket motsvarade 21.084 kr (20.417) per kvm.

 

– Förvaltningsresultatet ökade med 9 procent, vilket innebär att vi med befintlig portfölj nästan når vårt mål om 10 procent även detta kvartal. Nettoförsäljningarna bedöms temporärt påverka tillväxttakten kommande kvartal, men jag bedömer att vi även 2019 kommer skapa aktieägarvärde, säger vd Henrik Saxborn.

 

Netto räntebärande skulder efter avdrag för likviditet om 150 Mkr (243) uppgick till 40.416 Mkr (40.115), varav 22.232 Mkr (21.599) var utestående obligationer och 4.613 Mkr (5.360) utestående företagscertifikat. Utgående portföljsnittränta var 2,0 procent.

 

Det egna kapitalet minskade, efter avdrag för aktieutdelning för helåret om 1.667 Mkr, till 39.457 Mkr (39.749), vilket motsvarade en soliditet om 42 procent (43). Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) ökade med 16 procent till 178 kr (154) per aktie, vilket innebar att aktiekursen utgjorde 99 procent (88) av långsiktigt substansvärde. LE