28 maj 2020
onsdag, 24 april 2019 12:26

Wihlborgs säljer för 1,4 Mdr i Lund

Skrivet av 

 

Landsdomaren 6 på Baravägen 1 i Lund är det före detta regionhuset som Wihlborgs byggde om och byggde till för Psykiatri Skåne år 2013. Foto: Perry Nordeng

 
Wihlborgs har tecknat avtal om att sälja fastigheten Landsdomaren 6 i Lund omfattande totalt 27.500 kvm uthyrningsbar yta. Fastigheten säljs till Intea Fastigheter genom en bolagsaffär för en köpeskilling om totalt 1.400 Mkr. Hyresvärdet är cirka 65 Mkr och frånträde sker den 31 maj 2019.


Landsdomaren 6 är fullt uthyrd på ett 20-årigt kontrakt (som löper ut i maj 2033) till Region Skåne som bedriver verksamhet inom vuxenpsykiatri i lokalerna.


– Detta är en färdigutvecklad fastighet med ett långt hyresavtal och den fortsatta potentialen att tillföra ytterligare värde är begränsad. Genom att sälja den frigör vi resurser så att vi kan fokusera på att utveckla fastigheter där vi kan skapa nya värden och nya möjligheter, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.

– Intea står för ett långsiktigt och aktivt ägande med inriktning på offentliga hyresgäster. Det gör att vi känner oss trygga med att vår hyresgäst även framöver får en hyresvärd med fokus på långsiktiga relationer och hög servicegrad, tillägger hon.

I ett pressmeddelande säger Henrik Lindekrantz, Intea:
– Detta är en fastighet som vi haft ögonen på under flera år. Lund befinner sig i en mycket stark utveckling med många unika byggprojekt som pågår i de norra delarna av staden. Sjukvård är ett av våra fokusområden och vi är glada över att ta över ägarskapet av dessa byggnader.