31 maj 2020
torsdag, 28 mars 2019 12:01

LSAB kan stämma Trafikverket

Skrivet av 

 

Tunneln under Lovön är en del av Förbifart Stockholm, det största infrastrukturprojektet i landet just nu. Arbetet med den sju kilometer långa bergtunneln äger rum på både norra och södra sidan av Lovön och ska vara klart år 2023. Hela Förbifarten ska stå klar tre år senare. Illustration: Trafikverket

 


Tunnelbygget av Förbifart Stockholm på Lovön stoppades den 11 mars av Trafikverket när avtalet, värt cirka 3,5 Mdr kr med entreprenören Lovön samverkan AB LSAB, sades upp. LSAB har ansökt om konkurs, men även gjort en mothävning av avtalet.

 

Konkursen i Lovön samverkan AB kan ta tid, berättar konkursförvaltare Mikael Kubu, Ackordscentralen för Byggnadsarbetaren. Enligt Mikael Kubu betyder det entreprenadrättsligt att om motparten anser att den andra partens hävning saknar grund kan en mothävning göras.

 

– I realiteten handlar det om vem som har rätt till skadestånd. Visar det sig att Trafikverket har rätt och en ny upphandling innebär merkostnader kan myndigheten begära skadestånd från LSAB. Visar sig hävningen vara felaktig kan istället LSAB kräva Trafikverket på skadestånd. Det råder delade meningar om detta, säger Mikael Kubu.

 

Blir det en rättsprocess kan det dröja innan konkursen avslutas. Kvar att hantera är även underentreprenörernas fordringar samt LSAB:s tillgångar.

 

Totalt finns 115 nu varslade anställda inom LSAB, varav 40-50 är tjänstemän och resten yrkesarbetare. Därutöver har även 15 anställda från moderbolaget arbetat i projektet, liksom ett stort antal underentreprenörer.

 

SVT rapporterade tidigt om hur Arbetsmiljöverket påtalat brister i arbetet i tunnelbygget, bland annat med utrymningslarm, avsaknad av ett system som talar om hur många personer som arbetar under jord, brister i brandsäkerheten och hanteringen av explosiva varor. Redan förra sommaren stoppades tunnelarbetet vid Lovön, för att sedan återupptas. Men nu meddelar således Trafikverket att förtroendet för entreprenören är helt förbrukat och avtalet hävs. I december förra året utsåg tidningen Byggnadsarbetaren Lovön till Årets sämsta bygge.

 

Fakta

Tunneln under Lovön är en del av Förbifart Stockholm, det största infrastrukturprojektet i landet just nu. Arbetet med den sju kilometer långa bergtunneln äger rum på både norra och södra sidan av ön och ska vara klart år 2023. Hela Förbifarten ska stå klar tre år senare. Huvudentreprenör är Lovön Samverkan AB, bildat av de italienska bolagen Vianini Lavori och CMC di Ravenna.