16 juni 2019
fredag, 15 mars 2019 11:55

SATS till Kungsholmens nya knutpunkt

Skrivet av 

 

SATS träningsanläggning blir en viktig pusselbit när Areim skapar ett mer levande kv Brädstapeln på Kungsholmen.

 I höst får boende och verksamma på Kungsholmen i Stockholm tillgång till en ny dagligvarubutik och ett ökat serviceutbud i Areims kvarteret Brädstapeln i korsningen Fleminggatan/Scheelegatan. Utöver nya ICA Kvantum Kungsholmen och ett nytt Systembolag är det nu klart att SATS ska öppna ett helt nytt träningscenter i fastigheten.

– Vi kommer närmare och närmare det helhetskoncept med ett levande kvarter som vi har som ambition att erbjuda såväl boende som de som arbetar i området. Att SATS väljer att etablera sig här höjer ytterligare servicegraden och fler människor kommer att röra sig i kvarteret även efter kontorstid, säger Erik Ullsten, ansvarig för fastigheten hos Areim.

Nästa steg i utvecklingen av kvarteret blir att etablera kafé och restauranger.

– Genom att erbjuda ett ökat utbud av butiker och service med längre öppettider förankrar vi kvarteret i stadsmiljön och skapar liv och rörelse fler timmar på dygnet. Något som saknas i den här delen av Kungsholmen idag, avslutar Erik Ullsten.