3 juni 2020
torsdag, 14 mars 2019 16:17

Aberdeen Standard Investment: Analys logistik

Skrivet av 

 

Genom förvärvet av Kiva Systems 2012 har e-handelsföretaget Amazon revolutionerat användningen av robotteknik och AGV-truckar (Automated Guided Vehicles). Kiva Systems specialiserar sig på tillverkning av AGV-truckar som stöder plockprocessen genom att flytta hyllorna till personalen som plockar varorna och därigenom minska tiden som läggs på förflyttning. Detta har lett till betydligt högre effektivitet i orderhanteringsprocessen på de anläggningar som har infört tekniken.

 

 

 

En ny analys från Aberdeen Standard Investments och Transport Intelligence visar att Europas logistiksektor, som omsätter 870 miljarder euro, står på tröskeln till stora förändringar. Studien visar att personalen på kontinentens anläggningar visserligen är nödvändig, men att tekniken håller på att förändra förutsättningarna för arbetet – och får långtgående konsekvenser för hela branschen och de fastighetsinvesterare som förser den med kapital.

 

Cirka 52 procent av alla företag har redan investerat i teknik som dataanalys och 32 procent som idag använder sakernas internet (IoT). Studien visar även att sektorn kan befinna sig vid en inflektionspunkt (punkt på en kurva där den övergår från att vara konkav till att vara konvex eller vice versa) när det gäller införandet av ny teknik. Just nu har endast 10 procent investerat i robotteknik, men hela 56 procent planerar att göra det i framtiden.

 

Undersökningen pekar också på att även om 25 procent redan har investerat i automatiserad lagerhantering har ytterligare 43 procent planer på att investera i det framöver. Automatiserad teknik är redan den viktigaste faktorn på nya anläggningar, enligt studien.

 

Den visar också att arbetet på sådana anläggningar kan få en ny inriktning. I nuläget arbetar elva miljoner människor i den europeiska logistik- och transportsektorn, många av dem med manuella arbetsuppgifter som ställer låga krav på kompetens, exempelvis att plocka, sortera och flytta gods.

 

Storleken på arbetsstyrkan kan krympa, eftersom 47 procent av svarspersonerna uppger att automatiserad lagerhållning kommer att påverka antalet anställda som krävs för att sköta anläggningarna. På frågan om robotteknik och sakernas internet meddelade 42 procent respektive 36 procent att sakernas internet kommer att påverka deras behov av arbetskraft.

 

Undersökningen visade emellertid också att personalen förblir en nyckelfaktor. Cirka 48 procent av svarspersonerna uppgav att arbetskraften är den kostnad de är mest känsliga för och 60 procent av företagen vidtar just nu åtgärder för att förbättra arbetsförhållandena.

 

I takt med att anläggningarna blir alltmer sofistikerade växer behovet av mer kvalificerad personal som kan serva och underhålla den specialiserade utrustningen. Detta kan vara förklaringen till varför svarspersonerna uppger att det är förhållandevis oviktigt för dem att få tillgång till billig arbetskraft. När de fick frågan om vilken aspekt av en anläggning som är viktigast hamnade låga arbetskostnader på sjätte plats. Det här innebär att betydelsen av anläggningarnas geografiska läge förändras i grunden, något som kan få djupgående följder för fastighetsmarknaden kopplad till logistik.

 

Studien visar också att den europeiska logistiksektorn kommer att fortsätta växa under kommande år: Cirka 34 procent av svarspersonerna uppger att de inte har tillräckligt mycket kapacitet för att möta kundernas efterfrågan de närmaste ett till två åren. Ytterligare 39 procent sade att bristen på tillgängliga, effektiva logistikanläggningar utgjorde ett hinder för tillväxten i deras verksamhet.

 

Craig Wright är Senior Research Analyst på Aberdeen Standard Investments och kommenterar det hela så här:

– Undersökningen illustrerar tydligt både omfattningen av och inriktningen på den tillväxt som vi förmodligen kommer att se i branschen de närmaste åren. Vi närmar oss en inflektionspunkt då logistik börjar handla mycket mindre om anonyma lagerhallar med outbildad personal och mycket mer om kvalificerade medarbetare som arbetar med alltmer sofistikerad teknik.

Han fortsätter:

– Läget spelar redan en avgörande roll när det gäller att vara nära transportvägar och konsumenterna, och undersökningen visar detta. När vi når den här inflektionspunkten blir förmågan för företagen att dessutom se till att ha tillgång till och kunna bevara den kompetens som krävs för att underhålla tekniken en viktig faktor i valet av optimalt läge. Detta får stora effekter på lokala, regionala och globala leveranskedjor. Men det har också konsekvenser för fastighetsinvesterare som förser logistikföretag med anläggningar. Efterfrågan på lokaler som kan utnyttja ett läge nära konsumenter och transportsätt kommer definitivt att öka, men också behovet av anläggningar som kan dra fördel av tillgången till kvalificerad arbetskraft.

 

Närheten till konsumenter och transportnätverk hamnade på andra respektive tredje plats när svarspersonerna skulle rangordna viktiga faktorer för logistikanläggningar.

 

Undersökningen genomfördes av Transport Intelligence på uppdrag av Aberdeen Standard Investments under perioden november och december 2018, och resultaten bygger på svaren från 123 chefer för leveranskedjor i 29 europeiska länder.