3 juni 2020
torsdag, 14 mars 2019 12:21

Ratos säljer till SFV?

Skrivet av 

 

Fastigheten Stockholm Lejonet 4, även kallat Adelswärdska huset, uppfördes 1890 och är ritad av arkitekt Isak Gustaf Clason. Huset ligger vid korsning mot Drottninggatan och är grannhus till statsministerns residens Sagerska huset. På andra sidan korsningen ligger regeringens högkvarter Rosenbad.

 


Ratos AB förhandlar med Statens Fastighetsverk (SFV) om en eventuell överlåtelse av sin fastighet Stockholm Lejonet 4 till svenska staten. Bakgrunden till detta är att kraven på säkerhet inom området har ökat och kommer successivt öka med ett antal befarade inskränkningar och hinder för Ratos verksamhet, bland annat restriktioner kring in- och utpassering.


Ratos äger och har sitt huvudkontor på fastigheten Stockholm Lejonet 4 som är belägen mellan Rosenbad och Sagerska Palatset på Drottninggatan i centrala Stockholm.


Fastigheten Stockholm Lejonet 4 förvärvades av Söderberg & Haak år 1938 och av Ratos år 1980 och har ett bokfört värde i bolagets balansräkning om 56 Mkr per 31 december 2018.