20 september 2019
onsdag, 13 mars 2019 13:00

Caverion och Skanska får sjukhusuppdrag i Uleåborg

Skrivet av 

 

Universitetssjukhuset i Uleåborg genomgår en omfattande förnyelse.

 
Caverion och Skanska har fått i uppdrag att utveckla en ny byggnad på universitetssjukhuset i Uleåborg, Finland. Projektet genomförs genom en alliansmodell där genomförandet föregås av ett utvecklingsstadium, varefter sjukhusdistriktet kan fatta ett separat beslut om att initiera genomförandefasen. Genomförandet gäller den så kallade B-byggnaden i projektet OYS 2030 och omfattar en bruttoyta om cirka 56.400 kvm nya sjukhuslokaler samt underjordiska parkeringsplatser.

I den första fasen som nu är igång, kommer två tio våningar, byggnader A och B, att byggas samtidigt så att de bildar en enda enhet. Målet är att B-byggnaden ska slutföras år 2023. A-byggnaden ska genomföras av NCC Suomi Oy i allians med byggentreprenör Aro-Systems, automation entreprenör Siemens samt andra operatörer.

– Det nya sjukhuset är viktigt och brådskande för oss. Planen att påskynda byggarbetet uppdaterades sommaren 2018 och innebär att vi kommer att få faciliteter för akutvård fyra år snabbare än vad som ursprungligen planerades. Dessutom sparar vi cirka 300 MEUR med den nya planens byggorder, eftersom vi påskyndar slutförandet av det nya sjukhuset med sex år, säger Kari-Pekka Tampio, projektledare för OYS 2030.