3 juni 2020
tisdag, 12 mars 2019 17:10

​Kommuninvest störst på gröna obligationer

Skrivet av 

 

Bostadsområdet Aspö Ekologi i Skövde finansieras med gröna lån från Kommuninvest.

 


Kommuninvest har offentliggjort sina planer på att emittera en ny grön obligation, den sjätte hittills och den fjärde i svenska kronor. Till ledarbanker för transaktionen har utsetts Danske Bank, Nordea och SEB. Givet marknadsförutsättningar kan en transaktion förväntas i närtid. Transaktionsdetaljer offentliggörs närmare transaktionsdatum.

 

Under sitt ramverk för gröna obligationer lånefinansierar Kommuninvest svenska kommunala investeringsprojekt inom åtta områden, inklusive förnybar energi, energieffektivisering, gröna byggnader, kollektivtrafik, vattenhantering och avfallshantering.

 

Vid årsskiftet uppgick Kommuninvests portfölj av gröna lån till 26,1 Mdr kr (19,9), relaterat till 232 (146) investeringsprojekt i 109 (81) kommuner och regioner. Utbetalda gröna lån, i relation till den totala utlåningen, var 7,4 procent (6,5).

 

För att finansiera de Gröna lånen utfärdar Kommuninvest gröna obligationer. Per 31 december 2018 var 20,4 (14,4) miljarder kronor utestående i fem (tre) gröna obligationer, vilket gör Kommuninvest till Sveriges största emittent av gröna obligationer.

 

Totalt förväntar sig Kommuninvest att låna cirka 100-120 Mdr kr i långfristig finansiering under 2019.