3 juni 2020
måndag, 11 mars 2019 14:40

SBB köper 367 bostäder i Stockholmsregionen

Skrivet av 

 

Från väster: Ilija Batljan, vd och Lennart Schuss styrelseordförande i SBB.

 

 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, SBB, förvärvar två fastighetsbestånd med bostäder och samhällsfastigheter om totalt 367 lägenheter varav 257 lägenheter i Rinkeby/Tensta, 48 lägenheter i Vallentuna, I affären ingår också en LSS-fastighet i Täby och två bostadsfastigheter i Eskilstuna. Den totala uthyrbara ytan omfattar 32.174 kvm varav 3.100 är uthyrt till kommunerna Stockholm, Täby, Eskilstuna och Vallentuna och 24.789 kvm är bostadslägenheter. De totala hyresintäkterna är 41,5 Mkr med ett driftnetto om cirka 26 Mkr.

 

Ingen uppgift finns om förvärvsprisen eller vilka säljarna är i SBB:s pressmeddelande.

 

– Vi är särskilt glada att fått förvärva byggmästarbostäder i Rinkeby samt att vi får ett startbestånd i Vallentuna som möjliggör ytterligare förvärv. Med dessa förvärv passerar vi 10.000 lägenheter under förvaltning, varav 1.750 i Stockholmsregionen, vilket med vår starka position som Nordens ledande aktör inom samhällsfastigheter skapar fortsatt bra möjligheter till värdeskapande och substansvärdetillväxt, säger Ilija Batljan, vd och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

 

Tillträden till samtliga fastigheter sker preliminärt den 1 april 2019.