3 juni 2020
måndag, 11 mars 2019 14:29

Telge Fastigheter bygger ny skola

Skrivet av 

 

Den nya Soldalaskolan omfattar cirka 3.000 kvm och rymmer 240 elever från årskurs 6-9. Byggnaden är en så kallad hexagon, en sexkantig,

 

 

 

När Telge Fastigheter vände sig till M3 Bygg med uppdraget att komplettera den befintliga Soldalaskolan med en helt ny byggnad, fick PLM ansvaret för VS-installationerna inklusive kyla.

 

 

– Vi började med projektering i början av 2017. I den ingick bland annat ritningar och beräkningar för rör, brunnsplaceringar, dimensionering av värme, varm- och kallvatten och avlopp. När vi projekterar själva kan vi hitta egna lösningar och ha större nytta av vårt kunnande och vår erfarenhet, menar Andreas Bernehjält, arbetsledare entreprenad på PML.

 

Den nya skolbyggnaden omfattar cirka 3.000 kvm och rymmer 240 elever från årskurs 6-9. Byggnaden är en så kallad hexagon, en sexkantig, och påminner om den befintliga byggnaden. I entreprenaden ingick även installation av ett storkök.

 

– Det är speciellt med storkök. Krav på brunnar, avsättningar för köksmaskiner, kökskyla till frysar där kylan tillverkas av egna kompressorer. Vi bytte också ut den befintliga undercentralen till en kraftfullare. Värmen kommer från fjärrvärme. I övrigt fick vi se till att klamringen var extra kraftig eftersom skolan är en miljö som ska klara tuffare tag än många andra miljöer, avslutar Andreas Bernehjält.