3 juni 2020
fredag, 08 mars 2019 14:42

Bussterminalen i Katarinaberget klar år 2023

Skrivet av 

Den nya terminalen ska ge en bekvämare, tystare och tryggare resenärsmiljö jämfört med dagens terminal där resenärerna korsar bussarnas körvägar. När bussen anländer är det bara att kliva ut ur vänthallen och upp på bussen. Illustrationer: SLEn busshållplats i den nya terminalen.


Stockholms stad tar nu ett viktigt steg för utvecklingen av Nya Slussen. Under torsdagens stadsbyggnadsnämnd beviljade nämnden bygglov för Nya Slussens bussterminal i Katarinaberget.

 

– Nya Slussen kommer att bli en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken i hela Stockholmsregionen, därför är det av största vikt att vi går vidare med bussterminalen i Katarinaberget. När bussterminalen står klar 2023 kommer den att skapa bekvämare, tryggare och smidigare färdvägar genom centrala Stockholm, säger stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M).

Han fortsätter:

– Den grönblå majoriteten har sedan vi tillträdde varit fokuserade på att hålla hög takt i bostadsbyggandet och i de angelägna infrastrukturprojekt som staden behöver.

 

Den nya bussterminalen som byggs i Katarinaberget är utformad som en väderskyddad dockningsterminal. När tunnelbanan byggts ut till Nacka kommer Slussens bussterminal främst att användas av Värmdöbussarna och ett mindre antal bussar från Nacka. Den nya terminalen ska ge en bekvämare, tystare och tryggare resenärsmiljö jämfört med dagens terminal där resenärerna korsar bussarnas körvägar. När bussen anländer är det bara att kliva ut ur vänthallen och upp på bussen.

 

Terminalen delas in i två olika zoner, en för ankomst med plats för 6 bussar och en för avgång med 17 hållplatser. Vid sidan av det kommer det att finnas ett område där upp till 20 bussar kan stå uppställda mellan turerna, så kallade reglerplatser.


Bussarna ska köra in till och ut ur terminalen via en tunnel på Stadsgårdsleden med tunnelmynningen i nivå med Fotografiska museet. Ovanpå tunneln kommer Saltsjöbanans dubbelspår att läggas.