31 maj 2020
fredag, 22 februari 2019 13:31

HEBA köper äldreboende i Salem för 162 Mkr

Skrivet av 

 

Äldreboendet Salem Parken 6 färdigställdes med 54 lägenheter år 2015 i Salem.HEBA har tecknat ett avtal med Salems kommun avseende förvärv av fastigheten Salem Parken 6 i Salem. Byggnationen på fastigheten inhyser ett äldreboende med 54 lägenheter som färdigställdes 2015. Byggnaden är i tre plan och omfattar totalt cirka 3.650 kvm.

 

Förvärvet genomförs som en bolagsaffär och är villkorad av att kommunfullmäktige beslutar att genomföra försäljningen. Tillträde beräknas ske den 1 april 2019. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 162 Mkr. Förvärvet kommer att finansieras genom banklån. Nuvarande hyresgäst, Salems kommun, väljer ett förnyat kontrakt med HEBA, och har i samband med förvärvet tecknat ett 20-årigt hyresavtal med en årshyra om cirka 8 Mkr med årlig indexjustering.

 

 

– Förvärvet av Salem Parken 6 innebär att vi ökar vårt ägande av vårdfastigheter ytterligare. HEBA:s verksamhet är i första hand inriktad på att utveckla, äga och förvalta hyresbostäder, men vår tillväxt kommer även omfatta äldreboenden, säger Patrik Emanuelsson, vd HEBA Fastighets AB.

 

HEBA har som strategi att öka andelen samhällsfastigheter. HEBA äger sedan tidigare äldreboenden i Täby, Sollentuna och Farsta.

 

– Vi ser nu fram emot ett riktigt gott samarbete med vår hyresgäst Salems kommun, tillägger Patrik Emanuelsson.