16 juni 2019
tisdag, 19 februari 2019 15:28

1.000 nya bostäder i Bromstensstaden

Skrivet av 

 

Mitt i den nya stadsdelen formas ett nytt centralt rum – Stora parken som öppnar sig mot Spångaån och länkar samman de två sidorna. Parken ramas in av trädrader utmed omgivande gator och gräsparterren försänks i förhållande till gator och bostadskvarter. Bild: White arkitekterStockholms kommunfullmäktige har godkänt en ny detaljplan för Bromstensstaden med 1.000 lägenheter i nio stadskvarter.

 

– Vi i den grönblåa majoriteten upprätthåller byggtakten i Stockholm, trots den allt mer avmattade byggkonjunkturen. Bromstensstaden utgör ett välkommet tillskott på 1.000 bostäder i stadsmiljö. Det kommer att bli ett tryggt område med levande bottenvåningar och riktig kvartersstruktur, säger stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M).

 

Staden skriver nu: ”Ut med gamla industrier, in med moderna lägenheter, butiker, en park, förskolor och skola.”

 

Planen på att göra om Bromstens industriområde godkändes redan 2006, men än har inte spaden satts i marken. Det beror till stor del på att marken egentligen är ganska värdelös att bygga på. Det är mycket lermark som måste förstärkas och projekteringen behöver ta höjd för Spångaåns översvämningsrisk.