31 maj 2020
fredag, 15 februari 2019 18:52

Oscar varnar för en förlust om –493 Mkr

Skrivet av 

 

Efter nära en halv miljard i förlust för 2018 måste nu vd Oscar Engelbert sälja tillgångar i Oscar Properties för att få bolaget i balans för en ny affärsstrategi.

 Det går inte bra för Oscar Properties. För att travestera en känd schlager ser det mörkt ut för bolaget: ” Regntunga skyar vart än jag ser, nån sol finns ej mer…” efter att bolaget gör en rekordstor förlust för helåret 2018 om –492,5 Mkr (350,5). Dessutom har bolagets likvida medel minskat till 101,7 Mkr (479,9).

 

Resultat per stamaktie sjönk stort till –18,54 kronor (11,28). Under året minskade antalet bostäder i pågående produktion till 195 (1.114). Antalet sålda bostäder under helåret mer än halverades till 79 (180). Och antalet bokade bostäder uppgick endast till 36 (1). Klart är Oscar Properties måste finna en ny affärsplan eftersom det inte går att sälja bostäder på ritning. Visserligen har bolaget ett eget kapital om 1.026 Mkr (1.554), men fortsätter Oscar att göra förluster kring en halv miljard kr, försvinner snart det egna kapitalet.

 

Det var fullt naturligt att Navid Rostam slutade på egen begäran i januari i år som CFO på Oscar Properties med bakgrund av den nu publicerade bokslutskommunikén. Klart är även att Oscar nu måste fortsätta att sälja av tillgångar för att få bolaget i en långsiktig balans. SF