24 april 2019
onsdag, 13 februari 2019 15:07

EQT förlänger acceptfristen för Stendörren

Skrivet av 

 

I januari utsågs Mikael Nicander till ny vd för Stendörren efter Fredrik Brodin.

 


EQT Real Estate tillkännager via Stendörren Real Estate resultatet av det offentliga kontanterbjudandet till aktieägarna i Stendörren och förlänger acceptperioden


Den 27 november 2018 tillkännagav EQT Real Estate II ett offentligt kontant erbjudande till aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB till ett pris av 99,69 kr per aktie. Den 10 december 2018 förklarade Stendörren Real Estate att erbjudandet var villkorslöst och att erbjudandet skulle vara klart. Den 21 december 2018 tillkännagav Stendörren Real Estate utfallet av erbjudandet och förlängde samtidigt acceptperioden till 16 januari 2019. Godkännandeperioden förlängdes senare till 8 februari 2019.

 

Stendörren Real Estate tillkännager resultatet av erbjudande och förlänger nu acceptperioden till 26 februari 2019 för att ge de återstående aktieägarna en sista möjlighet att acceptera erbjudandet.

Vid utgången av den förlängda acceptperioden den 8 februari 2019 hade erbjudandet godkänts av aktieägare som representerar totalt 3.258.736 B-aktier i Stendörren, motsvarande 11,57 procent av samtliga aktier och 6,43 procent av alla rösträtter i Stendörren.

Stendörren Fastigheter har förvärvat 7.356.773 aktier, varav 2.000.000 A-aktier och 5.356.773 B-aktier, från Kvalitena AB (publ), Förvaltningsbolaget Hummelbosholm, Knut Poussette, Hans Lycketorp och Seth Lieberman, utanför erbjudandet, vilket motsvarar 26,13 procent av samtliga aktier och 50,06 procent av samtliga rösträtter i Stendörren.

Stendörren Real Estate har dessutom utnyttjat köpoptionen utfärdat av Kvalitena AB (publ), som täcker 500.000 B-aktier i Stendörren, vilket motsvarar 1,78 procent av samtliga aktier och 0,99 procent av samtliga röster i Stendörren.

Stendörren Fastigheter har även på marknaden förvärvat 331.500 B-aktier, vilket motsvarar 1,18 procent av samtliga aktier och 0,65 procent av alla röster i Stendörren.


Stendörren Fastigheter har inga andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering för aktier i Stendörren.